ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 527/60/63/95 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
137 จ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำด้านข้าง แบบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4186 06/01/2563 03/01/2563 321/-/63/106 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 03/01/2563 554/45/63/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
139 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/01/2563 03/01/2563 441/35/63/08 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
140 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 20 รายการ 03/01/2563 03/01/2563 260/85/63/28 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
141 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 03/01/2563 311/-/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
142 จ้างเหมาทำการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงน่าน, หมวดทางหลวงสันติสุข และหมวดทางหลวงแม่จริม 03/01/2563 03/01/2563 536/63/013 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2563 03/01/2563 554/60/63/92 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
144 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 800 ลิตร 03/01/2563 03/01/2563 336/35/37/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
145 จ้างเหมาทำการขุดลอกทางระบายน้ำ 03/01/2563 03/01/2563 329/-/63/59 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
146 จ้างเหมาทำการขุดลอกทางระบายน้ำ 03/01/2563 03/01/2563 329/-/63/59 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
147 จ้างเหมาทาสีราวกันอันตราย หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 15/01/2563 02/01/2563 626/60/จ/25/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
148 ประกวดราคางานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 3,400 ลบ.ม. (หลวม) (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 02/01/2563 eb-สพ.2/บป.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
149 ประกวดราคางานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 3,400 ลบ.ม. (หลวม) (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 02/01/2563 eb-สพ.2/บป.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
150 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 10/01/2563 02/01/2563 eb-สพ.2/บป.3/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358