ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สตึก - หัวถนน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๓+๕๐๐ - กม.๑๒๔+๑๗๒ ปริมาณงาน ๐.๖๗๒ กม. 9,999,000.00 24/07/2563 สทล.10 ขท. บุรีรัมย์.1/จ.1/665/2563 ลว.17 ก.ค. 63 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
137 จ้างเหมา งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - ประเวศ ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 202,770.28 24/07/2563 411/-/63/360 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
138 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทาง,เกาะกลางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 499,050.00 24/07/2563 636/-/63/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
139 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,180,000.00 24/07/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 455,900.00 24/07/2563 755/60/63/645 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 448,856.00 24/07/2563 260/40/63/103 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
142 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.29+790-กม.30+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,880.00 23/07/2563 สทล.17 ขท.ภูเก็ต/1.3/754/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
143 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 335,926.50 23/07/2563 755/35/63/639 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
144 จ้างเหมาติดตั้งชุดไฟสัญญาณกระพริบ (โซล่าเซล) ชนิดเสาเตี้ย 495,000.00 23/07/2563 628/63/54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน CONCRETE BARRIER TYPE II และ APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C ระหว่าง กม.408+100 - กม.409+400 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 355,762.00 23/07/2563 151/60/63/178 ศูนย์สร้างทางลําปาง
146 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 181,710.00 23/07/2563 151/ปอ./35/63/35 ศูนย์สร้างทางลําปาง
147 ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 6,900.00 23/07/2563 614/30/63/106 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
148 จ้างเหมา งานรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน ระหว่าง กม.14+800 - กม.15+003 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 203 เมตร 218,074.00 23/07/2563 411/-/63/355 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
149 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,680.00 23/07/2563 151/35/63/ศส.20 ศูนย์สร้างทางลําปาง
150 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1016 ตอนควบคุม 0200 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน ระหว่าง กม.25+800-กม.29+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 680,000.00 23/07/2563 e-bidding-ค.TOR-30-2563 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358