ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 24/06/2562 24/06/2562 634/45/260/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15000 ลิตร 24/06/2562 24/06/2562 755/35/62/645 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
33 จ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แยกฝ่ายงาน ชั้น 1 24/06/2562 24/06/2562 260/จ./62 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน R.C.DITCH LINING TYPE B ระหว่าง กม.412+900-กม.413+800(11)และกม.55+900-กม.57+612.5(1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ 26/06/2562 21/06/2562 151/60/62/142 ศูนย์สร้างทางลําปาง
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ 21/06/2562 21/06/2562 151/ปอ./35/62/24 ศูนย์สร้างทางลําปาง
36 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 638/60/62/236 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร (Construction of Permanent Ditch) RC.Ditch Lining Type II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง – หนองรี ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐ - กม.๖๔+๖๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓๘,๗๕๐.๐๐ ตร.ม. 21/06/2562 21/06/2562 ว.62-078 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38 จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางเท้า ทางเชื่อมเกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพทีหนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.488+206-กม.488+264 RT. ปริมาณงาน 167 ตร.ม. 21/06/2562 21/06/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
39 555 21/06/2562 21/06/2562 1543562006 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
40 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 21/06/2562 21/06/2562 e-สพ.1/ปก/33/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
41 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าในเขตทางหลวง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จำนวน 1 งาน 21/06/2562 21/06/2562 อต.2/ม.2/39/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
42 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.358+825 LT. , ที่ กม.360+280 RT., ที่ กม.360+480 RT., ที่ กม.373+880 LT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 21/06/2562 21/06/2562 554/-/62/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
43 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ HITACHI รุ่น SUPER EX220-5 หมายเลข 82-6034-97-5 21/06/2562 21/06/2562 สก.ค.(งท.)/025/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
44 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 21/06/2562 21/06/2562 eb-ภก 45/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/06/2562 20/06/2562 527/60/62/308 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 3,748 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358