ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สาลี-สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.๔๘+๘๔๑- กม.๕๗+๔๘๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสาลี-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐- กม.๓๖+๖๒๖ ปริมาณ งาน ๒๐๗,๗๐๖.๕๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 441/-/62/517 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าถางป่า(Grass Cutting and Clearing )ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอน สระกระโจม-บ้านไร่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐- กม.๖๐+๐๐๐ ตัดหญ้าไหล่ทาง เฉลี่ยกว้างข้างละ ๓.๕๐ ม. และด้านซ้ายทาง ๑.๕๐ ม.โดยหักทางเชื่อม สะพาน และแหล่งชุมชน ปริมาณงาน ๘๕,๐๓๘ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 441/-/62/516 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
33 ซื้อรถขูดไสผิวถนน ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวน 2 คัน 11/09/2562 11/09/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
34 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 แอมป์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 เครื่อง 11/09/2562 11/09/2562 eb1/........./2563 กองการพัสดุ
35 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๒ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนท่าทอง - สวนสมบรูณ์ ระหว่าง กม.๘๐+๑๖๐ - กม.๘๐+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๕,๙๔๐ ตร.ม. 11/09/2562 11/09/2562 eb-ชพ.34/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
36 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายทางออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - หนองขาม ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๗๘+๐๐๐ ด้านซ 11/09/2562 11/09/2562 eb./98/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
37 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขามด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๗๑ ต้น 11/09/2562 11/09/2562 eb./97/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 47 รายการ 11/09/2562 11/09/2562 260/60/62/126 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/60/167/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/60/161/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/60/162/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
42 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/85/165/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/60/ด/61/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
44 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 336/70/164/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
45 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 11/09/2562 10/09/2562 336/คภ/5/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 4,996 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358