ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 755/45/63/47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
34 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 03/12/2562 03/12/2562 336/35/คจ.1/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 eb2-2/ /2563 กองการพัสดุ
36 จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ , ๓๓๐๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
37 จ้างทำการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ , ๓๓๐๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
38 จ้างทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๙+๘๐๐ - กม.๔๘+๗๕๔ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) 03/12/2562 03/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 , 15+000 - กม.19+200 03/12/2562 03/12/2562 151-ภย.2/35/63/7 ศูนย์สร้างทางลําปาง
40 จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านฯ บางปะกง 2 (Anex) จำนวน 1 งาน 03/12/2562 03/12/2562 260/จ./63/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
41 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
42 งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
43 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 03/12/2562 02/12/2562 536/60/63/017 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
44 :ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/12/2562 02/12/2562 336/35/24/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
45 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 5,921 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358