ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กม.100 - กม.120) 14,200,000.00 06/08/2563 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
32 ซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกส่วนขาเหล็ก 2 รายการ และเก้าอี้ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243,500.00 06/08/2563 623/40/63/361 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
33 ซื้อบาริเออร์พลาสติกชนิดบรรจุน้ำ (Plasstic Barrier) สีส้ม ขนาดฐาน 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาง 100 ซม. จำนวน 10 อัน 38,800.00 06/08/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
34 จัดซื้อวัสดุงานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี 650,275.00 06/08/2563 เลขที่ ศข. eb/39/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
35 งานปรับปรุงอาคารพร้อมอุปกรณ์สำนักงานโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น JICA โครงการศึกษาและพัฒนาการก่อสร้างอุโมงค์สำหรับงานทางหลวงในประเทศไทย (Capacity Development and Technical Advisor for Newly Establishing Tunnel Construction Division) 5,709,699.00 06/08/2563 - สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
36 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 66,447.00 06/08/2563 336/35/คจ.3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ระหว่าง กม.2+795 - กม.3+100 และ กม.4+250 - กม.5+262 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 497,860.00 05/08/2563 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
38 ยกเลิกราคากลางงานเครื่องหมายนำทาง 258,400.00 05/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
39 งานจ้างเหมาเครื่องหมายนำทาง 258,400.00 05/08/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก-ไทยเจริญ 91,800.00 05/08/2563 154600263055 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
41 จ้างเหมางานทาสีสะพาน สีน้ำอะคริลิค 100 เปอร์เซ็น ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา บนทางหลวงหมายเลข 2, 206, 2437, 205, 2068 และ 2150 รวมปริมาณงาน 3,578.00 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468,718.00 05/08/2563 611/-/63/378 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 203,867.10 05/08/2563 634/35/15/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
43 จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านฯ บางปะกง 1 (Anex) และห้องสุขา Canopy Type ขาเข้า 458,144.73 05/08/2563 260/จ./63/158 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งวางท่อและบ่อพัก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 ในทางหลวงหมายเลข 3365 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามชุก – หนองอีพัง ระหว่าง กม.5+486 – กม.6+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 3,495,000.00 05/08/2563 คค06068/283/2563 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
45 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อศูนย์ราชการและโรงเรียนสิงห์บุรี สาย311 ตอนแยกวัดสนามไชย-วัดกระดังงา ระหว่างกม.30+500-กม.31+000 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 6,170,000.00 05/08/2563 - แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358