ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5896 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 07/12/2561 634/35/03/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5897 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 07/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/325/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5898 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 สทล.14 ระยอง.1/184/2561 แขวงทางหลวงระยอง
5899 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5900 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 634/45/81/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5901 ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5902 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้ศูนย์ฯ) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5903 ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5904 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้หน้างาน) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5905 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 07/12/2561 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
5906 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.194+710 - กม.196+052 ปริมาณงาน 12,078.00 ตร.ม. 07/12/2561 07/12/2561 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
5907 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 07/12/2561 07/12/2561 435/-/62/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5908 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 638/-/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5909 ซืัอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 435/60/62/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5910 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 07/12/2561 07/12/2561 435/60/62/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 5,896 ถึง 5,910 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358