ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5896 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 430 ลบ.ม. 1,083,600.00 03/03/2563 63037054051 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5897 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 1,170 ลบ.ม. 3,112,200.00 03/03/2563 63037053839 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5898 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 200 ลบ.ม. 576,000.00 03/03/2563 63037051715 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5899 แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๓๒+๕๐๐ - กม.๓๖+๔๓๕ ปริมาณงาน ๓๕,๔๑๕.๐๐ SQ.M. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,000,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
5900 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ระหว่าง กม.44+500 - กม.47+473 ปริมาณงาน 28,096 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,500,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5901 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 115,400.00 03/03/2563 628/60/63/49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
5902 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000-กม.41+000 ปริมาณ 1 แห่ง 29,000,000.00 03/03/2563 คค06125/พ.1/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5903 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยปี 2563 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง - ไผ่งาม ตอน 1 ระหว่าง กม.19+730 - กม.24+050 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 38,880 ตร.ม.) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 20,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5904 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน รหัสงาน 11100 งาน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.4+052 - กม.5+236 ปริมาณงาน 1.184 กม. (20,320 ตร.ม.) แขวงทางหลวงชัยนาท 30,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5905 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รหัสงาน 13000 งาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.19+675 - กม.20+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.895 กม.) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 25,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5906 กิจกรรม งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รหัสงาน 13000 งานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อค ระหว่าง กม.0+641 - กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 30,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5907 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 12100 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.0+190 - กม.1+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.290 กม) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 35,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5908 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รหัสงาน 12100 งาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3398 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง กม.3+200 - กม.7+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 30,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
5909 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.291+870-กม.292+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5910 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยปี 2563 รหัสงาน 33100 งาน โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 2 ระหว่าง กม.46+445 - กม.47+120 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,500 ตร.ม.) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 25,000,000.00 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 5,896 ถึง 5,910 จาก 12,987 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358