ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี และ หนองรี - หนองขาม และหนองขาม - พัทยา ที่ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๑๒๐+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ L.S. 06/01/2563 06/01/2563 ว.63-065 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
122 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑.๐๐ LS. 06/01/2563 06/01/2563 ว.63-064 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
123 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ และ คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ และที่ กม.๓๖+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ L.S. 06/01/2563 06/01/2563 ว.63-063 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
124 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันวัสดุตกบนราวสะพาน (TRANSPARENT ACRYLIC PANEL PROTECTION GUARD) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน ๓๘๖ เมตร 06/01/2563 06/01/2563 ว.63-062 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
125 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๕๐+๗๕๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) บริเวณชุมชนวัดเขาดิน ปริมาณงาน ๑๕๒.๐๐ เมตร 06/01/2563 06/01/2563 ว.63-061 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
126 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/01/2563 06/01/2563 615/35/63/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
127 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 634/60/67/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
128 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 638/35/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
129 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 สำนักบริหารบำรุงทาง
131 จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียภายนอกอาคารด่านฯ บ้านบึง 2 จำนวน 1 งาน 06/01/2563 06/01/2563 63017053998 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
132 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคมพ.ศ.2562ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 07/01/2563 04/01/2563 63017076178 สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
133 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 527/60/63/98 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
134 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 527/45/63/97 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
135 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/01/2563 03/01/2563 527/60/63/96 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 121 ถึง 135 จาก 6,544 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358