ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศราคากลาง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 น้ำมันเบซิน จำนวน 800 ลิตร 28,728.00 01/06/2564 336/35/100/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
122 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14,000.00 01/06/2564 336/60/98/2564 แขวงทางหลวงนครปฐม
123 จ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคานช่วง ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ คาน โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,458,200.00 01/06/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
124 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bored Piles จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,808,852.76 01/06/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 8,270.00 01/06/2564 554/45/64/200 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
126 ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,625 ถัง) จำนวน 29 รายการ 126,875.00 01/06/2564 260/85/64/115 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
127 จ้างเหมางานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๖๕+๓๐๐ - กม.๖๕+๓๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘๐ ตร.ม.) 984,000.00 01/06/2564 - แขวงทางหลวงชุมพร
128 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x80x100 ซม. ปริมาณงาน 88 อัน เพื่อใช้งานระหว่าง กม.0+000 - กม.1+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 215,600.00 31/05/2564 151/60/64/147 ศูนย์สร้างทางลําปาง
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,500.00 31/05/2564 647/60/64/251 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 46,000.00 31/05/2564 527/60/64/64/197 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
131 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600,000.00 31/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
132 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตเครื่องกะเทาะสีจราจร จำนวน 40 เครื่อง 3,200,000.00 31/05/2564 eb/งท/6/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 345,000.00 31/05/2564 527/60/64/195 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
134 จ้างปูผิวจราจรบริเวณทางเบี่ยง จำนวน 1 งาน 100,000.00 31/05/2564 755/-/64/662 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 417,300.00 31/05/2564 755/60/64/661 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 21,435 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358