ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1636 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0304 ตอน กลางน้อย - ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.350+967- กม.352+040 ปริมาณงาน 21,781 SQ.M. 15,000,000.00 26/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ - /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
1637 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร ระหว่าง กม.17+453-กม.19+716 ปริมาณงาน 20,369 SQ.M. 10,000,000.00 26/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ - /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
1638 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2104 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน จอมมณี - ดอนพัฒนา ระหว่าง กม.6+780-กม.8+944 ปริมาณงาน 19,686 SQ.M. 10,000,000.00 26/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ - /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
1639 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โพนจาน - โนนศิวิลัย ระหว่าง กม.24+070 - กม.24+675 และ กม.25+310 -กม.26+900 ปริมาณงาน 19,845 SQ.M. 10,000,000.00 26/03/2563 e คค 06022/พ.5.1/ - /2563 แขวงทางหลวงนครพนม
1640 งานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 ที่ กม.135+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 26/03/2563 ชบ.2/eb/30/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
1641 จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ตอน 2 ระหว่าง กม.2+220 ถึง กม.4+750 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) 16,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
1642 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4141 ตอนหน้าทับ - ทอนหงส์ ระหว่าง กม.0+520 ถึง กม.1+737 10,500,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
1643 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4161 ตอนสิชล - จอมทอง ระหว่าง กม.1+300 ถึง กม.4+100 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) 15,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
1644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บ้านนา ถึง บางอ้อ ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 5+880 RT. เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 40,180 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,000,000.00 26/03/2563 สทล. 13/55/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
1645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี ถึง คลองระรีพัฒน์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 13+735 ถึง กม. 15+585 ปริมาณงาน 1.850 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30,000,000.00 26/03/2563 สทล. 13/59/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
1646 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (จุดตัดแยก) ทล.1 ที่ กม.0+000 , กม.9+288 (รวมทางใน INTERCHANGE เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 6,015 ตร.ม. 11,000,000.00 26/03/2563 สบ.(E)/15/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
1647 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.117+485 – กม.119+300 (RT. เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 25,700 ตร.ม. 15,000,000.00 26/03/2563 สบ.(E)/14/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
1648 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.2+800-กม.4+350 ( เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 31,410 ตร.ม. 15,000,000.00 26/03/2563 สบ.(E)/11/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
1649 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.0+100 - กม.3+254 ปริมาณงาน 28,386 ตร.ม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,500,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
1650 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,000,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358