ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505+518 – กม.506+373 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/18/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354+850 - กม.355+620 05/09/2562 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/17/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
33 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงชัยนาท
35 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/09/2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
36 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. 04/09/2562 04/09/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. 04/09/2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 tor กจ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
39 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 tor กจ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
40 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.27+500-53+000 (รวม AMPต่างงๆ) 04/09/2562 03/09/2562 สบ.(E)/17/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
41 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 03/09/2562 03/09/2562 กจ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
42 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2562 03/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
43 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2562 03/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
44 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2562 03/09/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
45 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด – นาไพร ระหว่าง กม.341+075 – กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. 02/09/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358