ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 10/06/2562 10/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
32 งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พลูตาหลวง ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๐๐ - กม.๑๔๔+๒๐๐ ด้าน LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๒๔.๕๐ กิโลเมตร 10/06/2562 10/06/2562 ว.62-074 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
33 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 10/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 10/06/2562 10/06/2562 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
35 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนดิน ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+690 ปริมาณงาน 0.640 กม. 07/06/2562 07/06/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาทำการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800-กม.803+000 จำนวน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 ร่างขอบเขตงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต
37 ซื้อเหล็กเสริม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 7,000 เส้น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 07/06/2562 07/06/2562 e-สพ.1/วส/31/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
38 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 07/06/2562 07/06/2562 e-สพ.1/ปก/30/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
39 โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก-หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.331+575 -กม.332+575 06/06/2562 06/06/2562 62057292781 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
40 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม.196+928 - กม.198+692 06/06/2562 06/06/2562 62057292984 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
41 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถนนสายหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน-ชัยมงคล ระหว่าง กม.288+273 - กม.288+669 06/06/2562 06/06/2562 62057286607 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
42 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 06/06/2562 06/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
43 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/06/2562 06/06/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
44 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.420+150 NB. (ด้านขาขึ้น) 04/06/2562 04/06/2562 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
45 จ้างเหมาทำงานซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+070 ปริมาณงาน 546 ตร.ม. 07/06/2562 31/05/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358