ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่งด้านไหล่ทาง) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๑๘+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๑๐ ต้น 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-011 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
92 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๒๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (ทางต่างระดับบางวัว) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-017 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
93 งานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ลาดกระบัง และอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ อาคาร TYPE B 14/11/2562 14/11/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
94 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน บางปะกง - หนองรี ระหว่าง กม.๖๔+๕๐๐ - กม.๖๖+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (ต่างระดับพานทอง) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน ๒,๓๙๔.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-016 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
95 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับบางวัว - ทางต่างระดับบางควาย ระหว่าง กม.๒+๔๐๐ - กม.๓+๕๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-015 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
96 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน คลองพระยาสุเรนทร์ - พระประแดง ระหว่าง กม.๓๖+๕๐๐ - กม.๓๙+๖๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-014 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
97 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๒๒+๕๐๐ - กม.๒๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (Service Road) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑,๖๔๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-013 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
98 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๖+๖๐๐ - กม.๑๕+๕๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๑๐๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-009 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
99 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ระหว่าง กม.๒๖+๙๐๐ - กม.๓๒+๘๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๑๔๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-008 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
100 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ระหว่าง กม.๐+๘๕๐ - กม.๕+๕๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๑๐๐.๐๐ เมตร 14/11/2562 14/11/2562 ว.63-007 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
101 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 210 ลบ.ม. 19/11/2562 13/11/2562 62117174586 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
102 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 375 กก./ลบ.ม. (คอนกรีต Pump.) จำนวน 500 ลบ.ม. 19/11/2562 13/11/2562 62117172817 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
103 จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 7 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4 ด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม. 4+700-กม. 6+729 และด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม. 2+250-กม. 3+800 ระยะทาง 3.579 กม. 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
104 จ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมขนส่งถึงหน้างาน) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 3 ด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.9+200 - กม. 12+180 ระยะทาง 2.980 กม. และ ระหว่าง กม. 17+200 - กม. 17+900 ระยะทาง 0.700 กม. 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
105 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2562 13/11/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,721 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358