ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0101 ตอนกระทิงลาย - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.3+510 - กม.3+847 และ กม.3+873 - กม.4+200 ปริมาณงาน 5,312 ตร.ม. 1,984,000.00 19/05/2563 ชบ.2/eb/54/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
92 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับวังยาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 500,000,000.00 19/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
93 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.1+260 โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 335,596,000.00 19/05/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
94 จ้างเหมาทำการงานสะพานลายคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง – มอจะบก ที่ กม.87+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,000,000.00 19/05/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่อในอุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางนา ถึง บางปิ้ง ที่ กม. 24+978.74 (สะพานข้ามคลองมหาวงศ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,410,000.00 19/05/2563 สทล. 13/e/78/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
96 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 900,000,000.00 19/05/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
97 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+975 - กม.25+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 18/05/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
98 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๘ นิ้ว มอก.๔๒๐ จำนวน ๑๕ ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 592,500.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
99 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 721,750.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
100 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 709,600.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
101 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,320.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
102 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 964,024.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
103 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๕ ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675,000.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
104 งานจัดซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ตอน ๒ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 560,000.00 18/05/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
105 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ (Modified Asphalt Concrete) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๗๗+๘๐๐ - กม.๗๙+๒๐๐ LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๒๙,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. 18,904,071.49 18/05/2563 ว.63-125 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 5,865 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358