ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน วังขอน - พนมสารคาม ระหว่าง กม.74+586 - กม.78+888 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
92 งานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000 - กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 122 ต้น) 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
93 งานจ้างเหมาทำงานโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.93+000 - กม.97+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 122 ต้น) 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
94 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่าง กม.9+730 - กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (44 ต้น) 03/05/2562 03/05/2562 ลป.1(b)/32/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
95 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
96 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลียง บริเวณ กม.166+110 03/05/2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
97 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ณ โครงการงานซ่อมพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2562 02/05/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
98 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3443 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตลาดใหม่ - ตลุงเหนือ ระหว่าง กม.18+400 - กม.18+970 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
99 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2562 01/05/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
100 จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 01/05/2562 01/05/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.35/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
101 งานจ้างก่อสร้างงาน EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ขนาด 1x(3.00x3.00)x29.00 M.ปริมาณงาน 1 แห่ง กม.56+741.611 (ทล.1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ-ปางมะโอ 01/05/2562 01/05/2562 eb-ศลป./2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
102 จ้างก่อสร้างงาน STREET LIGHTING ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 30/04/2562 30/04/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.34/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
103 จ้างก่อสร้างงาน STREET LIGHTING ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 30/04/2562 30/04/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.34/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
104 จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 30/04/2562 30/04/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.33/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
105 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมยกวาง จำนวน ๒๐ คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2562 30/04/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,179 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358