ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร 21/08/2562 21/08/2562 รน eb.37/2562 แขวงทางหลวงระนอง
92 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 17/09/2562 20/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
93 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 17/09/2562 20/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
94 งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคาร ด่านฯ บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม และ ทับช้าง 2 20/08/2562 20/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
95 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุมระหว่าง กม.0+100 - กม.1+000 20/08/2562 20/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบบรรทุกเครื่องจักร จำนวน 5 คัน 20/08/2562 20/08/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
97 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 20/08/2562 20/08/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
98 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อฯ 20/08/2562 20/08/2562 eb1/ /2562 กองการพัสดุ
99 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 eb-สข.2/6/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ 20/08/2562 19/08/2562 62087382412 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
101 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบกระบะเท จำนวน 10 คัน 19/08/2562 19/08/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
102 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 152 คัน 19/08/2562 19/08/2562 eb2-2/..../2563 กองการพัสดุ
103 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2562 19/08/2562 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
104 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+624.450 (สามแยกสนามบินตรัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2562 19/08/2562 - แขวงทางหลวงตรัง
105 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง BRIDGE APPROACH SLAB ปริมาณ 560 ตารางเมตร งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.413+441 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ 19/08/2562 19/08/2562 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358