ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 383,014.00 08/07/2563 260/40/63/93 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24,465.00 08/07/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก-ไทยเจริญ 71,680.00 03/07/2563 154600263045 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
19 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 158,970.00 03/07/2563 154350263028 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 03/07/2563 4114563319 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
21 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,835.47 03/07/2563 718/-/63/199 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
22 จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,700.00 03/07/2563 718/-/63/200 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
23 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,330.00 03/07/2563 718/-/63/201 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
24 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,300.00 03/07/2563 718/30/63/202 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,540.00 03/07/2563 4116063316 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,760.00 03/07/2563 4116063315 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
27 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,254.00 03/07/2563 4116063318 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,100.00 03/07/2563 4114063317 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,994.00 03/07/2563 411/งท/10/63/46 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,961.00 03/07/2563 411/งท/70/63/47 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358