ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 428/60/63/23 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
17 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/-/63/23 แขวงทางหลวงภูเก็ต
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/40/63/22 แขวงทางหลวงภูเก็ต
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/40/63/21 แขวงทางหลวงภูเก็ต
20 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
21 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
22 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
23 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/17 19/11/2562 19/11/2562 319/60/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
24 จ้างดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ที่ กม.0+737.50 (แยกเกาะไทย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 557/-/63/36 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
25 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/11/2562 19/11/2562 551/35/63/3 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 19/11/2562 554/60/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 643/40/63/68 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
28 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 19/11/2562 19/11/2562 558/-/63/5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
29 จ้างซ่อมรถหมายเลข 25-6444-94-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 514/-/63/5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 514/30/63/4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 38,317 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358