ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๙ รายการ 26/06/2562 26/06/2562 441/70/62/366 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
17 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๕ รายการ 26/06/2562 26/06/2562 441/70/62/365 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 ฟ.209 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
19 จ้างเหมากำจัดปลวกและแมลงชนิดปลวก 26/06/2562 26/06/2562 จ.210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
20 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 จ.211 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
21 จ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 จ.212 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 533/60/317/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 517/60/62/395 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
24 จ้างเหมาทำการตีเส้นชะลอความเร็ว Rumble Strips และ Optical Speed Bar ด้วยสีตีเส้นจราจร ชนิด THERMOPLASTIC 26/06/2562 26/06/2562 517/-/62/394 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 514/60/62/460 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 514/60/62/459 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 514/60/62/458 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
28 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 514/-/62/457 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
29 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 514/-/62/456 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
30 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน (ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.508+500 – กม.508+775 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/06/2562 26/06/2562 634/ - /261/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358