ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.25+615 -กม.28+245 และ กม.37+300 - กม.38+352 ปริมาณงาน 27,738 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/13/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.49+000 - กม.53+045 ปริมาณงาน 33,488 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/12/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
18 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+070 และ กม.16+157.841 - กม.17+637.274 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/18/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
19 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.319+500 - กม.320+340 และ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.46+100 - กม.46+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/16/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
20 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.319+500 - กม.320+340 และ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.46+100 - กม.46+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/27/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
21 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลข 7440-005-01271-60 จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 09/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
22 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข 7440-002-08229-58 จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 09/04/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
23 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๙๒๕ - กม.๔๕+๑๐๕ ปริมาณงาน ๓๑,๖๘๐ ตารางเมตร 09/04/2563 09/04/2563 ประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
24 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+500 และ กม.30+720 - กม.31+700 ปริมาณงาน 12,871 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/22/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
25 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขลุง - มะขาม ระหว่าง กม.๒๒+๔๓๐ - กม.๒๖+๘๙๓ ปริมาณงาน ๔๐,๑๖๗ ตารางเมตร 09/04/2563 09/04/2563 ประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
26 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๓๒,๐๗๕ ตารางเมตร 09/04/2563 09/04/2563 ประกาศลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
27 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.354+140 - กม.355+750 และ กม.361+725 - กม.363+750 ปริมาณงาน 48,794 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/15/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
28 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+864 - กม.4+390,กม.4+850 - กม.6+883 และ กม.7+943 - กม.8+910 ปริมาณงาน 27,448 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/8/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
29 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+820 - กม.11+237 ปริมาณงาน 29,143 ตร.ม. 09/04/2563 09/04/2563 อต.2/ม.2/9/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
30 จ้างจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน 6,420 บาท ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 09/04/2563 410/-/63/31 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 16 ถึง 30 จาก 55,654 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358