ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 22/10/2562 22/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/10/2562 22/10/2562 318/60/63/2 22 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/10/2562 22/10/2562 554/60/63/07 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/10/2562 22/10/2562 554/60/63/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
35 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 22/10/2562 22/10/2562 004/85/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
36 งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟสาธารณะสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/007/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
37 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 10 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/006/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
38 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 1 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/005/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
39 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 9 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/004/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
40 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ใช้งานในส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล 22/10/2562 22/10/2562 003/งท/จ/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
41 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 10 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/003/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
42 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 9 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/002/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
43 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุบนทางหลวง จำนวน 6 รายการ 22/10/2562 22/10/2562 313/-/001/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
44 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 22/10/2562 22/10/2562 517/-/63/11 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
45 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 22/10/2562 22/10/2562 517/-/63/10 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 35,353 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358