ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 26 รายการ 57,504.00 11/08/2563 551/-/63/212 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 26,710.00 11/08/2563 551/-/63/211 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 ซื้อ Hot Mix จำนวน 185 ตัน 361,120.00 11/08/2563 513/60/63/293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 9,000.00 11/08/2563 551/60/63/214 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,600.00 11/08/2563 63087219036 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 204,059.70 11/08/2563 551/35/63/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,910.00 11/08/2563 63087217131 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานบูรณะทรัพย์สิน) รวม ๖ รายการ 11,070.00 11/08/2563 615/45/63/266 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบูรณะทรัพย์สิน) รวม ๗ รายการ 7,870.00 11/08/2563 615/60/63/267 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๑+๙๕๐-กม.๓๙๓+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) 499,760.00 11/08/2563 632/63/267 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพยืสิน) 1,500.00 11/08/2563 615/60/63/268 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2รายการ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 15,500.00 11/08/2563 636/60/63/251 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 8,400.00 11/08/2563 623/30/63/152 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
44 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,630.00 11/08/2563 718/30/63/222 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 10,200.00 11/08/2563 623/30/63/151 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 70,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358