ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุงานเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒ รายการ 07/04/2563 07/04/2563 441/85/63/233 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 533/60/268/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
33 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 313/35/130/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 533/60/267/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
35 จ้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.352+885 - กม.353+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง โ 07/04/2563 07/04/2563 558/ม.2/29/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/30/63/00092 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/30/63/00091 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/30/63/00090 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/85/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 638/30/63/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 536/70/63/089 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
42 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.83+260 - กม.84+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 558/ม.2/30/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 634/45/166/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
44 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาต 07/04/2563 07/04/2563 63047038623 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
45 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง 07/04/2563 07/04/2563 326/159/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 54,714 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358