ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน 26/06/2562 26/06/2562 642/35/62/239 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
32 งานจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 313/-/161/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
33 งานจ้างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณหน้าอาคารแฟลตเก่า 26/06/2562 26/06/2562 313/-/160/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
34 งานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 313/-/159/62 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 62 26/06/2562 26/06/2562 313/-/159/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
35 งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 313/-/158/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
36 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 26/06/2562 26/06/2562 636/35/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 26/06/2562 319/60/62/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 324/35/62/128 แขวงทางหลวงภูเก็ต
39 จ้างทำการซ่อมแซมเครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 3 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 618-62233 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 336 ลิตร รวม 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 333/35/62/254 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
41 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 619/60/62/209 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน R.C.DITCH LINING TYPE B ระหว่าง กม.412+900- กม.413+800(11) , กม.55+900 - กม.57+612.500 (1023) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ - ปางมะโอ 26/06/2562 26/06/2562 151/60/62/145 ศูนย์สร้างทางลําปาง
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 26/06/2562 311/35/62/191 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 623/45/62/338 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
45 ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมบำรุงรถขูดไสผิวถนน ยี่ห้อ WIRTGEN รุ่นW50DC หมายเลข 52-6002-14-1 26/06/2562 26/06/2562 380/งท/30/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 31 ถึง 45 จาก 21,785 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358