ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ID 641531270 3,200,000.00 30/11/2563 นธ.15/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
32 ขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 399,840.00 30/11/2563 527/60/64/31 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
33 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0300 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 8 ที่ กม.109+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 30/11/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
34 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28,000.00 30/11/2563 554/70/64/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
35 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+963 - กม.69+000 รวมปริมาณงาน 222,223 ตารางเมตร 100,000.35 30/11/2563 634/-/46/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 จ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0102 ตอน แสนภูดาษ - ฉะเชิงเทรา ตอน 4 ที่ กม.15+763 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 30/11/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
37 จ้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 314 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะกง - แสนภูดาษ ตอน 3 ที่ กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 30/11/2563 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
38 วัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,060.00 30/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
39 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯท่าหลวง 78,390.00 30/11/2563 435/-/64/33 ลว. 30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
40 ซื้อแบบเหล็กหล่อ BOX BEAM SPAN 30 M. จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ที่ กม.98+541 และ กม.108+100 435,000.00 30/11/2563 718/สท/60/64/62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
41 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯหนองย่างเสือ 78,642.80 30/11/2563 435/-/64/35 ลว.30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,340.00 30/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
43 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯลำพญาไม้ 78,525.00 30/11/2563 435/-/64/37 ลว.30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
44 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,960.00 30/11/2563 521/35/64/86 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
45 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15,475.00 30/11/2563 55 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 83,302 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358