ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/60/63/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 755/30/63/35 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
33 ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักพญาไท 04/12/2562 04/12/2562 034/85/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
34 034/85/63 04/12/2562 04/12/2562 034/85/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
35 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/35/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
36 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/35/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 514/30/63/25 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/45/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/60/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
40 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/85/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 04/12/2562 04/12/2562 632/63/002 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 533/60/47/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 533/60/46/63 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 433/60/63/72 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
45 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9020-11-1 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 514/-/63/24 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 40,257 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358