ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,200.00 03/07/2563 411/งท/30/63/48 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
32 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 2,500.00 03/07/2563 643/63/397 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
33 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 20,000.00 03/07/2563 643/60/63/398 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
34 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2063 ตอนควบคุม 0101 ตอน บรบือ-โคกสี ที่ กม.4+484 ด้านซ้ายทาง 26,252.00 03/07/2563 ข.มค. 71 2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
35 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ฯ จำนวน 1 เครื่อง 55,400.00 03/07/2563 ผจพ.1/ค/18/2563 กองการพัสดุ
36 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.45+450 ร่องกลางถนนด้านขวาทาง 29,198.00 03/07/2563 ข.มค. 70 2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
37 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.50+470 ร่องกลางถนนด้านขวาทาง 29,196.00 03/07/2563 ข.มค. 69 2563 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
38 จ้างผลิตป้ายจารจร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,679.60 03/07/2563 151/ลป.2/-/63/87 ศูนย์สร้างทางลําปาง
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10,850.00 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
40 ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 5,700.00 03/07/2563 642/40/63/289 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/45/63/266 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,895.00 03/07/2563 554/45/63/267 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 6,420.00 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
44 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,300.00 03/07/2563 636/70/63/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
45 ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 20 ใบ 9,600.00 03/07/2563 433/30/63/87 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 66,365 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358