ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุอื่นๆ รวม 2 รายการ 33,250.00 01/06/2563 524/85/288/2563 ลว.1 มิ.ย. 2563 แขวงทางหลวงลำพูน
32 จ้างเหมาทำการก่อสร้างป้าย Tower Sign หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 499,450.00 01/06/2563 632/63/201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๗๙+๓๓๒ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 150,000.00 01/06/2563 632/63/199 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายและติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่และป้ายจราจร หมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 498,413.92 01/06/2563 632/63/200 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 จ้างเหมาทำการยก ย้าย ปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงโขงเจียม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โขงเจียม-สะพือ ที่ กม.๐+๙๒๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 497,240.00 01/06/2563 632/63/198 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 ซื้อผ้าเวทลุค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,100.00 01/06/2563 558/40/63/154 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 10,300.00 01/06/2563 632/63/197 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 512-63/266 ลว.1 มิ.ย. 2563 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 2,500.00 01/06/2563 512-63/266 แขวงทางหลวงตากที่ 1
39 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24,168.00 01/06/2563 ช.181 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
40 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 151,445.00 01/06/2563 ก.180 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,840.00 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,250.00 01/06/2563 611/40/63/289 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
43 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 4 รายการ 150,236.00 01/06/2563 615/70/63/198 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยคอก) จำนวน 2 ตัน 10,000.00 01/06/2563 615/70/63/199 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,562.00 01/06/2563 557/60/63/267 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 64,485 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358