ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 512-63/27 ลว.19 พ.ย. 2562 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 512-63/27 แขวงทางหลวงตากที่ 1
32 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ 19/11/2562 19/11/2562 632/63/038 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 551/60/63/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 ก.22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 62117284601 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2562 19/11/2562 190/-/63/2 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
37 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2562 19/11/2562 190/-/63/2 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
38 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 19/11/2562 19/11/2562 190/-/63/2 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
39 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 313/50/022/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 23 แขวงทางหลวงกระบี่
41 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 313/60/023/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
42 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 313/60/024/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
43 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 336/60/10/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 425/60/63/26 แขวงทางหลวงตราด
45 วัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 19/11/2562 19/11/2562 414/60/63/25 แขวงทางหลวงนครนายก
แสดง 31 ถึง 45 จาก 38,305 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358