ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 411/60/63/123 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 755/60/63/115 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 755/45/63/114 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
34 ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 400 ขด 17/01/2563 17/01/2563 755/60/63/113 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/119 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017295693 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/118 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017288680 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017286141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017291116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 618406395 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 618406395 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/60/63/121 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/01/2563 17/01/2563 441/45/63/120 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
45 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักจุ ๒๐ กก. จำนวน ๕๐๐ ถุง 17/01/2563 17/01/2563 632/63/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 44,656 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358