ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
64471 ประกวดราคาซื้อวัสดุหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ปริมาณงาน 3,157 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ณ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 สายภูแยง – ปางช้าง – นาบัว ระหว่าง กม.13+800–กม.15+000 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไฟล์ตามจุดที่กำหนด 2,178,330.00 12/12/2561 eb-ศลป.54 /2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
64472 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 4,000.00 12/12/2561 คค.06054/พ.1/03/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64473 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 10501 กม.137+465-กม.147+265 ,ทางหลวงหมายเลข 33340100 กม.0+000-กม.29+000 99,764.40 11/12/2561 431/-/63/86 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
64474 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 30,000.00 11/12/2561 432/45/62/105 แขวงทางหลวงสระบุรี
64475 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 3,900.00 11/12/2561 432/85/62/104 แขวงทางหลวงสระบุรี
64476 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 6,240.00 11/12/2561 432/85/62/103 แขวงทางหลวงสระบุรี
64477 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 2,880.00 11/12/2561 432/60/62/102 แขวงทางหลวงสระบุรี
64478 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 71,800.00 11/12/2561 432/60/62/101 แขวงทางหลวงสระบุรี
64479 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,978.00 11/12/2561 537/35/62/29 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
64480 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,381.20 11/12/2561 537/62/19 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
64481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 24,345.00 11/12/2561 630/40/62/15 สำนักงานทางหลวงที่ 9
64482 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 8,731.00 11/12/2561 งท.513-6222 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64483 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 8,731.00 11/12/2561 งท.513-6221 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64484 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 600.00 11/12/2561 งท.513306220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64485 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 9,095.00 11/12/2561 งท.513-6223 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 64,471 ถึง 64,485 จาก 67,174 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358