ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 ซื้อผ้าซับ รวม 2 รายการ 30,800.00 02/07/2563 524/85/320/2563 ลว.2 ก.ค.63 แขวงทางหลวงลำพูน
122 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมทำความสะอาดฯ ในทางหลวงหมายเลข 3238 ที่ กม.11+200 จำนวน 1 งาน 99,510.00 02/07/2563 รบ./พ./42/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
123 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.100+000,กม.104+000 และทางหลวงหมายเลข 3208 ที่ กม.8+900 จำนวน 1 งาน 97,000.00 02/07/2563 รบ./พ./43/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
124 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 6,715.00 02/07/2563 528/งท/30/63/119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
125 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 6,996.00 02/07/2563 311/60/63/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
126 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,930.00 02/07/2563 311/60/63/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,584.00 02/07/2563 5104063140 สำนักงานทางหลวงที่ 5
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 98,000.00 02/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน1 ระหว่าง กม.6+000-กม.7+300และ กม.9+300-กม.13+000 59,600.00 02/07/2563 151-ภย.1/60/63/149 ศูนย์สร้างทางลําปาง
130 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 5 รายการ จำนวน 191 หน่วย 20,015.00 02/07/2563 524/งท/35/102/2563 ลงวันที่ 1 ก.ค.2563 แขวงทางหลวงลำพูน
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,300.00 02/07/2563 63077037100 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
132 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 31,610.00 02/07/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 319/30/63/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
133 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,274.00 02/07/2563 32463148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,182.00 02/07/2563 324/40/63/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
135 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 9,800.00 02/07/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 121 ถึง 135 จาก 66,363 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358