ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 634/60/37/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
122 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 313/70/034/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
123 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 313/40/035/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
124 512/30/63/27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.11/12/62 11/12/2562 11/12/2562 512/30/63/27 แขวงทางหลวงตากที่ 1
125 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 313/85/036/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
126 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 313/60/037/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
127 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 313/60/038/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
128 จ้างเหมาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง บนทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย ที่ กม.18+075 RT. รวมปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 611/-/63/52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
129 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ 11/12/2562 11/12/2562 528/-/63/36 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
130 ซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ซ่อมกับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33H หมายเลข 25-6555-97-7 11/12/2562 11/12/2562 083/งท/30/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
131 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 11/12/2562 11/12/2562 331/35/024/2563 แขวงทางหลวงระนอง
132 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 638/35/63/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
133 512/30/63/26 11/12/2562 11/12/2562 512/30/63/26 แขวงทางหลวงตากที่ 1
134 512/30/63/25 ซื้อถ้วยครัช 1 ชิ้น ลว.11/12/63 11/12/2562 11/12/2562 512/30/63/25 แขวงทางหลวงตากที่ 1
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 11/12/2562 09/12/2562 623/35/63/94 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 40,729 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358