ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 11 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
32 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 11 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
33 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 11 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
34 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ (ครั้งที่ 3) 04/12/2562 04/12/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./02/2563 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
35 งานจัดซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 คค 06115.3/ทก.15/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
36 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 คค 06115.3/ทก.14/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
37 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 คค 06115.3/ทก.13/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
38 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทางแยกบริเวณทางออก ทล.315 (พนัสนิคม) 04/12/2562 04/12/2562 กท./eb.14/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
39 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ 06/12/2562 03/12/2562 คค 06038/พ.2/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
40 งานจ้างเหมาหล่อและขนส่ง R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. ๑.๒๐ M. (ไม่รวมฝาปิด) จำนวน ๖๖ บ่อ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. ๒๑๕+๗๓๕ - กม. ๒๑๖+๖๐๐ และ ระหว่าง กม. ๒๑๙+๙๐๐ - กม. ๒๒๑+๑๓๕ รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. 03/12/2562 03/12/2562 เลขที่ ศข. eb/10/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
41 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 สพ.1/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
42 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบอำนวยการจราจร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - แหลมฉบัง 03/12/2562 03/12/2562 กท./eb.13/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
43 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 03/12/2562 03/12/2562 e-สพ.1/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
44 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 03/12/2562 03/12/2562 e-สพ.1/ขภ/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
45 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 138,890 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 02/12/2562 ศส.(e)7/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,236 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358