ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 90,000.00 30/06/2563 ท.2/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
32 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด จำนวน 93 รายการ (ครั้งที่ 2) 5,150.00 29/06/2563 นว.2/14/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
33 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 10 รายการ 126,165.00 29/06/2563 นว.2/15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
34 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 408 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม.จำนวน 170 ลบ.ม. (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.104+871 (LT.) , กม.113+134.60 (LT.) , กม.113+584.64 (LT.) และ กม.114+872 (LT.) 426,700.00 29/06/2563 eb-สพ.2/สน.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
35 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.104+871 (LT.) , กม.113+134.60 (LT.) , กม.113+584.64 (LT.) , และ กม.114+872 (LT.) 465,110.00 29/06/2563 eb-สพ.2/สน.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
36 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด จำนวน 16 รายการ 2,036.00 29/06/2563 นว.2/งท/13/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
37 ขายทอดตลาดวัสดุอะไหล่ชำรุด แบตเตอรี่ 3 รายการ 2,100.00 29/06/2563 นว.2/งท/12/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
38 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 40 รายการ 1,200.00 29/06/2563 นว.2/10/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
39 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด 33 รายการ 4,960.00 29/06/2563 นว.2/งท/11/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
40 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานงบประมาณฯ) จำนวน 3 รายการ 32,000.00 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
41 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 62,000.00 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
42 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 1,000.00 29/06/2563 ประกาศขายทอดตลาด ที่ ทล.14/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
43 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดูดซับแรงปะทะที่บริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 38,000,000.00 29/06/2563 กท./eb.29/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
44 งานจ้างเหมาตัดคันทาง จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างระหว่าง กม.26+450-กม.28+750 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ 1,464,501.50 29/06/2563 eb.-ศลป.47/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
45 ส่งประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 รายการ 35,000.00 26/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 7,062 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358