ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน-บุ่งเขียว (งบกลุ่มจังหวัด) 19/06/2562 19/06/2562 มห/พ.1/e22/2562 ลว.19 มิ.ย.2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
32 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแว้ (งบกลุ่มจังหวัด) 19/06/2562 19/06/2562 มห/พ.1/e23/2562 ลว.19 มิ.ย.2562 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
33 ขายทอดตลาดรถวิทยุกระบะปิคอัพ ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 18/06/2562 18/06/2562 คค06059/พ.4/5/2562 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
34 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.218+500 - กม.220+480 18/06/2562 18/06/2562 คค 06041/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
35 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/06/2562 17/06/2562 อน./2/2562 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
36 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา ที่ กม.9+250 RT. และ ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ที่ กม.7+000 LT. 17/06/2562 17/06/2562 พล.EB/47/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
37 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
38 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
39 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 14/06/2562 14/06/2562 สข.2/ข.5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
40 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.113+500-กม.114+100 14/06/2562 14/06/2562 eb นน.2/40/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
41 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 14/06/2562 14/06/2562 e-ชร.1/31/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
42 งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พลูตาหลวง ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๐๐ - กม.๑๔๔+๒๐๐ ด้าน LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๒๔.๕๐ กิโลเมตร 14/06/2562 14/06/2562 eb./75/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๐+๑๙๔ - กม.๒๓๐+๗๐๐ RT. ระยะทาง ๐.๕๐๖ กม. ปริมาณงาน ๕,๕๖๖ ตร.ม. 14/06/2562 14/06/2562 คค 06058/พ.1E/35/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
44 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก โดยการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800 – กม. 803+000 จำนวน 1 แห่ง 13/06/2562 13/06/2562 eb-ภก. 44/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนดิน ระหว่าง กม.0+050 – กม.0+690 ปริมาณงาน 0.640 กม. 13/06/2562 13/06/2562 อต.2/ม.2/36/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,478 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358