ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายทางออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - หนองขาม ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๗๘+๐๐๐ ด้านซ 11/09/2562 11/09/2562 eb./98/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
32 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขามด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๗๑ ต้น 11/09/2562 11/09/2562 eb./97/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
33 งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคาร ด่านฯ บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม และ ทับช้าง 2 11/09/2562 11/09/2562 กท./eb.45/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/09/2562 11/09/2562 eb-ภก 47/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๓๐๔+๓๐๘ - กม.๓๐๕+๕ 11/09/2562 11/09/2562 ชน./eb/23/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
36 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 10/09/2562 10/09/2562 ประกาศ กจ./eb/31/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
37 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+000 - กม.312+540 ปริมาณงาน 0.540 กิโลเมตร 09/09/2562 09/09/2562 จบ./e/36/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
38 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม วังหมื่น-หนองบัวลำภู ระหว่างกม.85+390-กม.86+884 (เป็นช่วงๆ) 09/09/2562 09/09/2562 คค06039/พ.1/22/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
39 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกจำกัดความเร็วและประเภทรถ ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์ ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๑๐.๒๐ ตร.ม. 09/09/2562 09/09/2562 eb./96/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
40 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.27+500-53+000 (รวม AMPต่างงๆ) 13/09/2562 09/09/2562 สบ.(E)/17/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
41 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2562 09/09/2562 คค 06115.3/ทก.103/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
42 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2562 09/09/2562 คค 06115.3/ทก.102/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
43 งานจัดซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2562 09/09/2562 คค 06115.3/นว.101/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
44 ขายทอดตลาดถังยางชำรุด 07/09/2562 06/09/2562 สฎ 12/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
45 ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด(งานนอกเงินทุน) 07/09/2562 06/09/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,980 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358