ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 03/04/2562 19/04/2562 กองการพัสดุ
3272 จ้างเหมาทำการงานซ่อมคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง 5+000-กม.7+700 (ทางหลัก ขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางใน Interchang แก่งคอย ที่ กม.11+339 (ขาเข้า กทม.เป็นช่วงๆ) 28/06/2562 19/04/2562 สบ.48/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3273 จ้างเหมาทำการงานซ่อมคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง 5+000-กม.7+700 (ทางหลัก ขาเข้า กทม. เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 2 ทางใน Interchang แก่งคอย ที่ กม.11+339 (ขาเข้า กทม.เป็นช่วงๆ) 28/06/2562 19/04/2562 สบ.48/2562 สัญญาและข้อตกลง แขวงทางหลวงสระบุรี
3274 จ้างเหมาทำการซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่ กม.5+737 ด้านขวาทาง , ที่ กม.6+800 ด้านซ้ายทาง, ที่ กม.9+036 ด้านซ้ายทาง, และที่ กม.10+445 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4 แห่ง 29/05/2562 18/04/2562 322/-/62/28 แขวงทางหลวงตรัง
3275 จ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดแผ่นสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 403, 404, 4235, 4045 ปริมาณงานรวม 1,050 ต้น 25/05/2562 18/04/2562 322/-/62/24 แขวงทางหลวงตรัง
3276 ขอจ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่างกม.0+000 – กม.30+000 และ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา ระหว่างกม.0+000 – กม.29+870 25/05/2562 18/04/2562 322/-/62/25 แขวงทางหลวงตรัง
3277 ซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.101+400 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.101+800 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ที่ กม.1091+280 ด้านขว 24/05/2562 18/04/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/62/29 แขวงทางหลวงตรัง
3278 จ้างซ่อมรถปิคอัพสองตอน ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KUN15R-TRMDHT 9B หมายเลข 23-6392-19-0 02/05/2562 18/04/2562 240/250/ย/62/313 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3279 จ้างซ่อมรถปิคอัพสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E หมายเลข 44-8935-10-9 02/05/2562 18/04/2562 240/250/ย/62/309 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3280 จ้างซ่อมรถกระบะเทท้าย ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KUN15R-TRMDHT 9B หมายเลข 23-6372-19-7 01/05/2562 18/04/2562 240/250/ย/62/310 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3281 จ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75H5NAH หมายเลข 46-6734-08-0 30/04/2562 18/04/2562 240/250/ย/62/314 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3282 จ้างซ่อมรถกระบะเทท้ายขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KUN15R-TRMDHT 9B หมายเลข 23-6388-19-4 30/04/2562 18/04/2562 240/250/ย/62/306 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3283 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 18/04/2562 433/60/62/275 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
3284 ซื้อเหล็กกล่องจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 18/04/2562 611/60/62/198 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3285 ซื้อเหล็กกล่องจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 18/04/2562 611/60/62/197 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 3,271 ถึง 3,285 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358