ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
3271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 611/60/62/76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3272 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 551/60/62/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3273 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 551/60/62/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3274 ซื้ออะไล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK458HRGDH2 หมายเลข 25-6585-97-2 23/01/2562 27/12/2561 240/250/30/62/124 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3275 ซื้ออะไหล่ยานพานหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 414/งท/30/62/33 แขวงทางหลวงนครนายก
3276 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 414/งท/30/62/32 แขวงทางหลวงนครนายก
3277 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
3278 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 27/12/2561 27/12/2561 แขวงทางหลวงนครนายก
3279 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+200 เป็นช่วงๆ 18/01/2562 27/12/2561 สบ.39/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3280 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+200 เป็นช่วงๆ 21/06/2562 27/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.39/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3281 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนท่าช้าง-ป๊อกแป๊ก-สันมะค่า ระหว่าง กม.2+500-กม.8+416 (เป็นช่วงๆ) 18/01/2562 27/12/2561 สบ.40/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3282 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 6 คัน (งานเงินทุนฯ) 27/12/2561 27/12/2561 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) ศข.4.62 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3283 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ระหว่าง กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ) 18/01/2562 27/12/2561 สบ.38/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3284 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 18/01/2562 27/12/2561 สบ.37/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
3285 จ้างเหมาทำการงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอนหนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.๙๐+๓๐๐- กม.๙๐+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) 18/01/2562 27/12/2561 สบ.36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 3,271 ถึง 3,285 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358