ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/60/62/296 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
77 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/-/62/360 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
78 ซื้อคอนกรีตหยาบสำเร็จรูปจำนวน 20 ลบ.ม. 18/09/2562 18/09/2562 636/60/62/224 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
79 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 622/40/62/295 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
80 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 19/09/2562 18/09/2562 622/40/62/294 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/60/62/359 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เลขที่ 319/45/62/251 18/09/2562 18/09/2562 319/45/62/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 611/20/62/428 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 611/20/62/427 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 611/20/62/425 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 552/60/62/358 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 611/60/62/429 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
88 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 551/70/62/256 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 551/60/62/255 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 551/45/62/257 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358