ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/06/2562 21/06/2562 5136062268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-04829-55 สังกัดส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า 21/06/2562 21/06/2562 135/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-04829-55 สังกัดส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า 21/06/2562 21/06/2562 135/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
79 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง สังกัดสำนักก่อสร้างทางที่ 1 21/06/2562 21/06/2562 128/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ย้ายจุดวางโทรศัพท์ สังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 21/06/2562 21/06/2562 098/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
81 จ้างล้างทำความสะอาดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 21/06/2562 21/06/2562 116/จ62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21/06/2562 21/06/2562 118/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 21/06/2562 21/06/2562 112/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
84 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 เครื่อง สังกัดกองฝึกอบรม 21/06/2562 21/06/2562 102/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ติดตั้งวิทยุสื่อสารรถบัสปรับอากาศกรมทางหลวง สังกัดส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป 21/06/2562 21/06/2562 117/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปั้มน้ำอาคารเฉลียว วัชรพุกก์ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 21/06/2562 21/06/2562 107/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
87 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 21/06/2562 21/06/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใข้ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ สังกัดกองฝึกอบรม 21/06/2562 21/06/2562 094/45/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
89 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 26/06/2562 20/06/2562 ฟ.205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
90 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 26/06/2562 20/06/2562 158/85/62/116 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358