ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างเหมาทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอน บ้านเนียง - ยะหา,ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอน ปะแต - บาละ และทางหลวงหมายเลข 4272 ตอน ยือนัง - คลองชิง ปริมาณงาน 1,310.96 ตารางเมตร 20/06/2562 19/06/2562 312/-/62/187 แขวงทางหลวงยะลา
107 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม 0102 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.40+887 - กม.41+000 (LT.,RT.) 20/06/2562 19/06/2562 ข.มค.69/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
108 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 19/06/2562 622/60/62/198 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
109 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 20/06/2562 19/06/2562 622/45/62/197 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
110 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 20/06/2562 19/06/2562 ข.มค.67/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 611/60/62/270 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 611/60/62/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 611/40/62/268 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
114 อแผ่นสะท้อนแสงสีเขียว ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 หลา 19/06/2562 19/06/2562 611/60/62/271 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
115 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 26 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 636/40/62/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
116 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร 24/06/2562 19/06/2562 240/250/35/62/375 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
117 เช่าเครื่องจักรเอกชน โครงการก่อสร้างทาง ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 19/06/2562 19/06/2562 151-บก.2/-/62/128 ศูนย์สร้างทางลําปาง
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 5136062284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 5137062283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/06/2562 19/06/2562 5136062279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 4,039 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358