ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/09/2562 17/09/2562 622/60/62/290 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
107 วัสดุก่่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/09/2562 17/09/2562 622/60/62/289 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
108 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 551/60/62/252 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารหลังเก่าแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 17/09/2562 17/09/2562 551/-/62/253 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 ซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง 17/09/2562 17/09/2562 636/40/62/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
111 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 1 แห่ง 17/09/2562 17/09/2562 551/-/62/254 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องโทรสารและคอมพิวเตอร์ 17/09/2562 17/09/2562 636/-/62/37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/250 17/09/2562 17/09/2562 319/60/62/250 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2562 17/09/2562 ช.282 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 17/09/2562 17/09/2562 ช.281 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
116 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 636/40/62/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร รวม 1 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 333/35/62/347 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 333/45/62/346 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 333/60/62/345 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 17/09/2562 611/40/62/422 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 6,439 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358