ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 19/06/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนแปลงแผน
22 18/06/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม.102+526 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
23 18/06/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร (บริเวณ EXIT - ENTRANCE) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.๐+๗๙๐ - กม.๑+๒๗๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 18/06/2562 กองการพัสดุ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล 20000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 17/06/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ HITACHI รุ่น SUPER EX220-5 หมายเลข 82-6034-97-5 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 17/06/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนไชย-ผาเวียง ระหว่าง กม.8+600 - กม.17+000 ปริมาณงาน 151 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงอาคารพัสดุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 17/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2562 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงรั้วคอนกรีต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 13/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จ้างจ้างซ่อม 2 รายการ 1. จ้างเปลี่ยนกระจกหัวเก๋ง 2. จ้างติดฟิล์มกรองแสง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358