ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 10/09/2562 กองการพัสดุ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซลจำนวน 10,000 ลิตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 09/09/2562 กองการพัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์ก่อสร้าง,ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 09/09/2562 แขวงทางหลวงปัตตานี ทำการจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0202 ตอนดอนยาง -บ้านดี ระหว่าง กม.93+358 - กม.94+202 ระยะทาง 0.844 กม. ปริมาณงาน 0.844 กม. จำนวน 10 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 09/09/2562 สำนักสำรวจและออกแบบ ขอตั้งกล้องระดับแบบอลูมิเนียมและขาตั้งกล้อง Total Station แบบไม้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 09/09/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600.00 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 06/09/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+000 - กม.312+540 ปริมาณงาน 0.540 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 06/09/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 2 รายการ สำหรับใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) และงาน Concrete Paving Block ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี ระหว่าง กม.204+000 - กม.205+950 ระยะทาง 1.950 กม. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 06/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 72+367 - กม. 72+767 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 7,840.00 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 06/09/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง กม.๐+๐๐๐ - กม.๘+๐๙๑ บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 06/09/2562 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายทางออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - พระประแดง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖๕+๓๒๕ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนถนนศรีนครินทร์ - หนองขาม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - ก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 2,669 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358