ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 13/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ – คลองพลังด้านใต้ จุดดำเนินการก่อสร้าง ที่ กม.0 + 100 (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 วังไผ่ – โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 12/06/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักร ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC200-6 หมายเลข 82-6073-02-6 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ที่ กม.0 + 100 (สวนเฉลิมพระเกียรติ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
46 12/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
47 12/06/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ที่ กม.339 + 146 (โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
49 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ที่ กม.373 + 691 (โรงเรียนวัดสังฆวิถี) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
50 11/06/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0010 ตอน ทางเข้านครสวรรคฺ์ ที่ กม. 0 + 719 (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ฉจ.) ยกเลิกแผน
แสดง 41 ถึง 50 จาก 2,025 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358