ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างส.ทล.1 (อ่อนนุช) ประจำปี 2563
หน่วยงาน ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63077033585
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถหมายเลข 80-0100-08 ทะเบียน 98 2845 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 7 รายการ
งบประมาณ 24,048.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 01/07/2563 08/07/2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
5 สัญญา/ข้อตกลง
6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
7 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358