ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 วัสดุก่อสร้าง 27/01/2566 67,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างบริการหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์ รถบริการหล่อลื่น TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6084-19-2 27/01/2566 6,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลข 82-6195-19-6 จำนวน 1คัน 27/01/2566 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมประตูบานเลื่อน จำนวน 3 รายการ ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเแพาะเจาะจง 27/01/2566 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 27/01/2566 73,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 527,563.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันเเก๊สโซฮอร์ 95 จำนวน 1,550 ลิตร 27/01/2566 57,117.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 527,724.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2565 55,510.26 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ขายทอดตลาดถังเปล่ายางแอสฟัลต์ จำนวน 200 ใบ 27/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 27/01/2566 90,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครนายก Cold mix พร้อมใช้งาน จำนวน 2,000 ถุง 27/01/2566 290,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์เเบบเจาะตาไก่ จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 5,174.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 27/01/2566 90,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อหินฝุ่น จำนวน 11 ลูกบาศก์เมตร 27/01/2566 6,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 208,508 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.