ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ที่ กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 688,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.49+000 - กม.53+045 ปริมาณงาน 33,488 ตร.ม. 09/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 3 ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+544 กม.120+622 - กม.122+826 กม.124+672 - กม.125+083 กม.125+135 - กม.125+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 4,044,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 09/04/2563 81,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ ระหว่าง กม.30+200 – กม.31+200 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ 08/04/2563 6,814.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+070 และ กม.16+157.841 - กม.17+637.274 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง (ด้านซ้ายทาง) กม.106+600 - กม.108+646 07/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.8+410 - กม.12+410 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 43,200 ตร.ม. 09/04/2563 45,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ระหว่าง กม.1+682 - กม.4+000 07/04/2563 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 3,450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 9,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.21+300 – กม.33+110 (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.30+530 – กม.34+950 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะลา – โต๊ะปะเก๊ะ ระหว่าง กม.2+940 – กม.4+000 จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงาน 219 ต้น 08/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.319+500 - กม.320+340 และ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.46+100 - กม.46+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 19,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 62,559 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358