ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/03/2564 241,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 03/03/2564 16,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 7 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ที่ กม.3+855 04/03/2564 317,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 03/03/2564 16,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการปรับปรุงจุดพักรถ งานก่อสร้างห้องน้ำ และห้องน้ำคนพิการ บริเวณหมวดทางหลวงภูกระดึง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม. 266+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2564 496,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 03/03/2564 16,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/03/2564 39,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/03/2564 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,380 ลิตร) จำนวน 1 รายการ 04/03/2564 35,990.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษาและ ศาสนสถาน ริมถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+400 04/03/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 600 ลิตร 04/03/2564 16,302.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/03/2564 82,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 04/03/2564 90,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2564 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า 250 w พร้อมอุปกรณ์ 22/02/2564 26,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 110,194 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358