ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 12/07/2562 6,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 18,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 50,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 18/07/2562 115,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงมหาสารคาม วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 15/07/2562 40,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 4,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 552 ต้น 319/-/62/181 18/07/2562 466,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 4,000 ลิตร จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 04/07/2562 222,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00854-59) 18/07/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/07/2562 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ 15/07/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 8 รายการ 15/07/2562 7,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการผลิตป้ายจราจร ของหน่วยอำนวยความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 126,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 10/07/2562 6,922.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/07/2562 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25,401 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358