ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 52,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 99,522.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 251,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานจ้างเหมาซ่อมวัสดุรอยต่อผิวทาง หรือไหล่ทางคอนกรีต รหัสงาน 21121 บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่าง กม.153+850 – กม.155+170 (MAIN ROAD RT.) รวมปริมาณงาน 6,039 เมตร 21/03/2562 494,281.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ SOLAR CELL ชนิด 2 หัวบนเสาสูง (Mast Arm) พร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0302 ตอน ดอนหวาย – บ้านวัด ที่ กม.200+035 (LT), กม.201+035 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน – หนองนางดำ ที่ กม.4+000 (LT.), 18/03/2562 433,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อยางนอก-ใน-รองคอ ขนาด 900-20 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 32,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 1,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 20/03/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายไฟสัญญาณกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บนทางหลวงหมายเลข 344 21/03/2562 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 344 21/03/2562 97,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+176 - กม.2+230 21/03/2562 1,940,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการซ่อมอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 21/03/2562 37,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ระหว่าง กม.26+612 - กม.49+087 (เป็นแห่งๆ) และในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน ที่ กม.42+118 (แยกผึ่งแดด) 21/03/2562 998,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.3+314-กม.4+761 (เป็นช่วงๆ) 21/03/2562 1,956,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 13,319 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358