ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+279 - กม.7+165 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) 21/02/2563 4,173,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2563 900,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 164,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถหมายเลข 44-9601-14-4 จำนวน 7 รายการ 21/02/2563 5,290.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 18/02/2563 96,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/02/2563 98,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 18/02/2563 97,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2563 15,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 18/02/2563 23,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/02/2563 390,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ 18/02/2563 66,155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 138 21/02/2563 35,771.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 21/02/2563 99,772.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52,063 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358