ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู ในพื้นที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ระยะเวลา 12 เดือน 28/09/2563 32,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563) ระยะเวลา 3 เดือน 28/09/2563 70,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม (1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563) ระยะเวลา 3 เดือน 28/09/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักอำนวยความปลอดภัย จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 34 หมายเลข 28/09/2563 25,466.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักอำนวยความปลอดภัย จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 166 หมายเลข 28/09/2563 177,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.4+500 – กม.9+100 ปริมาณงาน 30,300 ม. 28/09/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักอำนวยความปลอดภัย จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3 เดือน 28/09/2563 69,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.3+450 - กม.6+550 ปริมาณงาน 30,255 ม. 28/09/2563 2,995,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 กองการพัสดุ ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 28/09/2563 41,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 28/09/2563 17,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ล้อ 6 ตัน แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 28/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 28/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 28/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 25/09/2563 24,313,039.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358