ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/63/18 17/01/2563 4,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9575-14-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/63/17 17/01/2563 6,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งยาว รถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 2 ชุด 319/-/63/16 17/01/2563 7,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 1 ชุด 319/-/63/15 17/01/2563 33,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 48,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 18,234.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 21,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เลขที่ 319/60/63/60 17/01/2563 83,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยาง CMS-2h มอก.371-2530 จำนวน 30 ถัง เลขที่ 319/60/63/59 17/01/2563 174,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงบึงกาฬ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 17/01/2563 975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างพิมพบัตรค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี 1 (ขาเข้า) จำนวน 3 รายการ 17/01/2563 321,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างตรวจเช็คหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถหมายเลข 46-6784-14-0 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 76,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างซ่อมเปลี่ยนเพลาปั่นปั้มน้ำ รถหมายเลข 25-6972-16-1 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47,686 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358