ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงรั้วลูกกรง เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑๐.๐๐ เมตร 03/07/2563 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 03/07/2563 122,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบลดโลกร้อน จำนวน 1 งาน 01/07/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 176,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 42,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก-ไทยเจริญ 03/07/2563 71,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 01/07/2563 92,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 03/07/2563 158,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 15,835.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 18,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 35,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 52,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358