ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407 28/03/2566 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง านจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู-ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม. 35+242-กม. 35+407 28/03/2566 10,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน 8 รายการ 28/03/2566 18,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2566 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/03/2566 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า(งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 28/03/2566 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 28/03/2566 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 08/03/2566 9,613.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 08/03/2566 9,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/03/2566 129,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 14/02/2566 27,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 28/02/2566 8,706.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย (ลูกบาศก์) ไม่น้อยกว่า 255 กม./ตร.ซม. หรือไม่น้อยกว่า 25 Mpa จำนวน 1,600 ลบ.ม. โดยขนไปส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 227+200 - กม. 231+225 28/03/2566 3,280,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จ้างซ่อมปั้มน้ำมันโซล่าพร้อมเช็คหัวฉีดและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน 28/03/2566 90,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 25/02/2566 13,778.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216,682 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.