ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพัทลุง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพัทลุง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,137 ต้น ปริมาณงาน 8 แห่ง 21/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 21/01/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าร่องกลางและไหล่ทางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 331,344,3138 21/01/2562 99,376.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 3245,3401 21/01/2562 86,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126062/113 ลว. 18 ม.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 18/01/2562 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 14/01/2562 467,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรอง จำนวน ๖ ราย เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๗ คัน 21/01/2562 8,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) วัสดุการเกษตร 21/01/2562 15,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง 21/01/2562 209,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ชุดก่อสร้าง 21/01/2562 50,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 21/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/01/2562 496,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 263,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 6,390 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358