ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ (12 โวลท์ 100 แอมป์) จำนวน 2 ลูก หมายเลข 46-7023-16-9 19/11/2561 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ (12 โวลท์ 100 แอมป์) จำนวน 2 ลูก รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน หมายเลข 46-6911-14-1 19/11/2561 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ (12 โวลท์ 100 แอมป์) จนวน 2 ลูก รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6999-16-1 19/11/2561 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ ๓-๖) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 93,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/60/62/64 ลว. 19 พ.ย. 2561 HOTMIX จำนวน 265 ตัน 19/11/2561 487,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/62/63 ลว. 19 พ.ย. 2561 จ้างทำการผลิตแผ่นป้ายจราจร 1 รายการ 19/11/2561 5,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 1 เลขที่ 512/60/62/62 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 19/11/2561 176,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 19,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายกา่ร 19/11/2561 64,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด ไหล่ทางด้านซ้าย และด้านขวา ไหล่ทางร่องกลางเกาะกลางซ้ายและขวา และสะพาน Over Pass ทั้งบนและล่าง ทล. ๓, ทล.๓๖๑๑, ทล. ๓๖๐๘ 19/11/2561 224,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/85/62/61 ลว. 19 พ.ย. 2561 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/11/2561 81,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร) ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟุต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561 21,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 20,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 643 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358