ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 กองการพัสดุ ประกวดราคาซิ้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 1,352 เครื่อง 17/09/2562 12,844,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 16/09/2562 59,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 กองการพัสดุ ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 17/09/2562 72,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 กองการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ) จำนวน 457 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/09/2562 4,981,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดูดซับแรงปะทะที่บริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 16/09/2562 48,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 กองการพัสดุ ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน 12/09/2562 8,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 กองการพัสดุ ซื้อรถขูดไสผิวถนน ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวน 2 คัน 17/09/2562 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 กองการพัสดุ ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 แอมป์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 20 เครื่อง 17/09/2562 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคาร ด่านฯ บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม และ ทับช้าง 2 11/09/2562 9,580,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 6,801.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 กองการพัสดุ รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 6 คัน 06/09/2562 19,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 กองการพัสดุ ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 05/09/2562 41,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 กองการพัสดุ รถขุดไฮดรอลิกล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมติดหัวเจาะกระแทก จำนวจ 11 คัน 04/09/2562 66,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 114,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34,509 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358