ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2562 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2562 283,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2562 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 20,678.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ ผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 11,123.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดและตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 5,730.39 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 16/05/2562 49,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 28,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 45,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อป้ายหัวเกาะแบบไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 ชุด 17/05/2562 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อหลักล้มลุก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" x 75 เซนติเมตร จำนวน 34 อัน 17/05/2562 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ซื้อเสื้อกั๊กติดแถบสะท้อนแสง จำวน 160 ตัว 17/05/2562 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตป้ายไวนิลฯ จำนวน 4 รายการ 17/05/2562 10,624.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองรี - หนองขาม ระหว่าง กม.๘๐+๕๕๐ - กม.๘๓+๗๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐๘,๙๗๐.๐๐ ตร.ม 17/05/2562 51,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 12,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19,044 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358