ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ งานการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 17/09/2564 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0604 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.377+000 - กม.381+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(8,020 เมตร) 17/09/2564 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักมาตรฐานและประเมินผล จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2564 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ครงการศึกษาพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 17/09/2564 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี เพื่อการพิมพ์เอกสารแจ้งผู้ขับขี่เพื่อการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2564 4,860,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์จัดการเอกสารแจ้งผู้ขับขี่เพื่อการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายและปฏิบัติการสารสนเทศ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2564 3,285,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์บริการรับแจ้งเบาะแสและจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2564 7,247,645.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา ที่ กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๓๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริ 16/09/2564 8,429,498.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันการโจรกรรม ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - แขวงคลองสองต้นนุ่น และ แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม. 16/09/2564 7,264,653.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุน) จำนวน 1 รายการ ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/64/ซ่อมบำรุง/13 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 06/09/2564 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/09/2564 100,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2564 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนัก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และหมายเลข ๙ 09/09/2564 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จ้างเหมาซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะกง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 08/09/2564 5,850,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 136,633 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358