ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 11/12/2562 334,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 71,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 130,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ ปริมาณ 1 งาน 11/12/2562 197,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 11/12/2562 7,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.124+900 - กม.124+945 09/12/2562 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 102,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 41,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลสื่อประชาสัมพันธ์ 11/12/2562 12,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างก่อสร้างและติดตั้งฝาปิด RC.DITCH TYPE A ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+600 - กม.1+100 LT.,RT.ปริมาณงาน 60.80 เมตร 11/12/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ผลิตป้ายกล้องถ่ายภาพตรวจจับความเร็ว 11/12/2562 94,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทล.304 (0501,0502) ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ที่ กม.259+262 LT., กม.259+730 LT., กม.266+375 RT., กม.292+828 LT. และ กม.292+828 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 11/12/2562 378,541.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 29,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43,317 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358