ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 103,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 924.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 19/11/2562 1,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 19/11/2562 8,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 110AH จำนวน 2 ลูก (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/11/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) 13/11/2562 9,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 20 ลบ.ม. 319/60/63/18 19/11/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพะเยา :nhvน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร 18/11/2562 105,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/17 19/11/2562 9,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ควบคุม 0101 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ ที่ กม.0+737.50 (แยกเกาะไทย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 128,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 19/11/2562 234,394.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักสำรวจและออกแบบ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ 19/11/2562 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 33,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40,690 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358