ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง
เลขที่คำสั่ง สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/64
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ระหว่าง กม.26+612 - กม.49+087 (เป็นแห่งๆ) และในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะหัน ที่ กม.42+118 (แยกผึ่งแดด)
งบประมาณ 998,300.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 21/03/2562 26/03/2562
2 ประกาศราคากลาง 21/03/2562 22/04/2562
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 27/03/2562 03/04/2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/04/2562 09/04/2562
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358