ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61117324424
เลขที่คำสั่ง eb./44/2562
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง ที่ กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๒๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม ๒,๕๔๔.๐๐ เมตร
งบประมาณ 5,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 23/11/2561 28/11/2561
2 ประกาศราคากลาง 23/11/2561 24/12/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 30/11/2561 11/12/2561
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/12/2561 25/12/2561
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358