ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง P63020042300
เลขที่คำสั่ง คค06125/พ.1/e/32/2563
ชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่าง กม.1+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง
งบประมาณ 30,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/03/2563 08/05/2563
2 ประกาศราคากลาง 09/03/2563 08/05/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 13/03/2563 01/04/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/04/2563 08/05/2563
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358