ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037017273
เลขที่คำสั่ง คค06118/พ.1/6/2563
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก - ปัว ระหว่าง กม.415+900-กม.417+965, กม.419+105-กม.421+850, กม.424+100-กม.424+910 และ กม.426+040-กม.426+300
งบประมาณ 30,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/03/2563 12/03/2563
2 ประกาศราคากลาง [ คำนวณราคากลางคลาดเคลื่อน ] 10/03/2563 10/04/2563
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 16/03/2563 24/03/2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/03/2563 30/03/2564
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358