ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงยะลา
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63037317469
เลขที่คำสั่ง ยล.21/2563
ชื่อโครงการ จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.1+812 – กม.11+058 ระยะทาง 9.246 กม. ปริมาณงาน 88,214 ตร.ม.
งบประมาณ 13,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 25/03/2563 24/05/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/04/2563 14/05/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 24/04/2563 24/05/2563
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358