ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61087212957
เลขที่คำสั่ง สบ.3/2562
ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน – มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+100-กม.27+900 (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน 1.260 กิโลเมตร
งบประมาณ 23,747,900.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 14/08/2561 17/08/2561
2 ประกาศราคากลาง 14/08/2561 17/08/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ] 21/08/2561 14/09/2561
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 25/09/2561 25/09/2561
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง [ ] 18/10/2561 15/02/2562
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง 14/12/2561 14/12/2561
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358