ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 61087148531
เลขที่คำสั่ง สัญญาหรือข้อตกลง สบ.4/2562
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอนเขาขาด - หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.13+845-กม.13+936 และ กม.14+016-กม.14+339 ปริมาณ
งบประมาณ 16,949,846.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน [ ] 17/08/2561 22/08/2561
2 ประกาศราคากลาง 17/08/2561 22/08/2561
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง [ ] 23/08/2561 14/09/2561
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/09/2561 14/09/2561
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 สัญญา/ข้อตกลง [ ] 18/10/2561 17/03/2562
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
8 ยกเลิกโครงการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358