ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16171 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16172 แขวงทางหลวงนครนายก วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 24/03/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16173 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1225 ตอน ภูแยง -ปางช้าง -นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000 -กม.7+300 และ กม.9+300 -กม.13+000 25/03/2563 44,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16174 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง – บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.8+935 – กม.9+735 LT. , RT. ระยะทาง 0.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 30,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
16175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๘๖+๒๐๐ - กม.๒๙๐+๒๒๕ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่างกม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๑๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๘๗ อัน) 25/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16176 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 400 ถุง 25/03/2563 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16177 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4071 ตอนควบคุม 0100 ตอน โกตาบารู – วังพญา ระหว่าง กม.8+500 – กม.9+900 (รวมบริเวณทางแยก) ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16178 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื่้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง -ปางช้าง -นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.6+000-กม.7+300 และ กม.9+300-กม.13+000 25/03/2563 33,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16179 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+070 และ กม.16+157.841 - กม.17+637.274 ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16180 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซื้อสายรัดคอถุง (Security Seal) สำหรับนำส่งเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 160,000 ชิ้น และซื้อถุงใส่เงินและใส่บัตร Transit Card สำหรับขาเข้าระบบ (EN) จำนวน 447 ใบ 31/03/2563 349,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16181 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 63,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16182 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 47,842.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16183 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 24/03/2563 10,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16184 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.28+875 - กม.31+300 RT. ปริมาณงาน 30,325 ตร.ม. 07/05/2563 14,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16185 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+863.880 - กม.13+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16,171 ถึง 16,185 จาก 74,466 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358