ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16201 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 8,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16202 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ทางหลวงหมายเลข 3337 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยชินสีห์–หินสี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.35+116 ปริมาณงาน 142.270 ตร.ม. 10/04/2563 700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16203 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 WATTS, CUT – OFF พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี ค.ศ.2015 (Revision) EE102, EE105 ระยะทางเฉลี่ยต่อต้น 35.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากท่อ – ห้วยศาลา ตอน 2 ระหว่าง กม.10+900–กม.12+090 และ กม.20+300 – กม.21+500 ปริมาณงาน 69 ต้น 10/04/2563 2,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16204 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 08/04/2563 134,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16205 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4013 , 4094 ,4151 07/04/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16206 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ – สระพัง ตอน 5 ระหว่าง กม.124+800 – กม.132+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,156 เมตร 10/04/2563 2,307,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16207 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16208 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W – Beam Guard Rail) 3.2 mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก – แพรกหนามแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.59+900 – กม.60+992 ปริมาณงาน 1,504 เมตร 10/04/2563 2,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16209 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 186,436.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16210 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 2 ชุด 10/04/2563 12,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16211 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 :ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 5,222.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16212 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 18,277.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16213 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 6 ระหว่าง กม.29+408 – กม.31+340 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 2,293,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
16214 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126063/186 ลว.10 เม.ย.2563 แผ่นสะท้อนแสง ชนิด DIMOND GRADE สีส้ม สำหรับติดเสาไฟฟ้า ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 600 แผ่น 10/04/2563 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
16215 แขวงทางหลวงตากที่ 1 512/-/63/27 จ้างปะยาง พร้อมประกอบติดตั้ง 2 เส้น ลว.10/4/63 10/04/2563 1,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16,201 ถึง 16,215 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358