ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/04/2564 5,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 17,387.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อบาริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 104X52X80 ซม. จำนวน 128 อัน 07/04/2564 499,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/04/2564 70,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำป้ายเปิดศูนย์อำนวนความปลอดภัยทางถนน งานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 02/04/2564 15,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19/04/2564 13,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 02/04/2564 80,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 19/04/2564 4,882.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 9 จำนวน 2,000 ลิตร 02/04/2564 54,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 10/03/2564 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 01/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานและราวสะพาน 01/04/2564 9,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 7,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 23 รายการ 19/04/2564 23,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 115,441 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358