ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ส.ทล.1 (อ่อนนุช) จ้างซ่อมรถหมายเลข 80-0100-08 ทะเบียน 98 2845 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 7 รายการ 01/07/2563 24,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงมหาสารคาม จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0202 ตอน บรบือ-หนองจิก ที่ กม.50+470 ร่องกลางถนนด้านขวาทาง 03/07/2563 29,196.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์สร้างทางลําปาง จ้างผลิตป้ายจารจร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 65,679.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 409,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 10,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 498,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 03/07/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 324 03/07/2563 6,567.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 322 03/07/2563 91,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง321 03/07/2563 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 15,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 20 ใบ 03/07/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358