ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 04/12/2562 112,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 22,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น 04/12/2562 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงชัยนาท ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด ขนาด ๑๐A ๒P จำนวน ๒๐๐ ตัว 04/12/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 20,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 99,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 25/11/2562 70,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 18,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักพญาไท 04/12/2562 22,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/11/2562 234,490.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/35/63/49 04/12/2562 22,295.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 034/85/63 04/12/2562 22,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 212,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ซ่อมเครื่องจักรยี่ห้อ HITACHI รุ่น SUPER EX220-5 หมายเลข 82-6048-97-0 04/12/2562 1,080,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358