ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ 90 ตารางเมตร หมวดทางหลวงปาย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ที่ กม.3+858 (1395) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหมายเลข ๒๐๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขุนยวม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ที่ กม.284+856 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.291+150 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 3,409.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ที่ กม.240+750 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 07/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0102 ตอนแสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย ระหว่าง กม.36+000 - กม.37+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 07/04/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 07/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.39+000-กม.42+200 03/04/2563 13,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอนควบคุม 0100 ตอนท่าไม้ - ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.5+527 - กม.6+280 และ กม.14+180 - กม.14+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 07/04/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.264+900 จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 48,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 55,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358