ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครนายก ซื้ออะไหล่ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 18/04/2562 43,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 18,873.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2562 453,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 5,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 12,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+400 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2562 457,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/62/135 18/04/2562 20,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมแซมไฟสัญญาณกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถพ่วง หมายเลข 15-6255-02-1 (งานเงินทุนฯ) 11/04/2562 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 18/04/2562 31,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10/04/2562 58,795.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ผลการขายเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ รายการ 18/04/2562 15,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 10/04/2562 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 18/04/2562 2,998,271.92 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 16,154 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358