ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
58666 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 128,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58667 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 300 ลิตร 19/11/2561 8,796.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58668 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6889-16-5 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58669 ศูนย์สร้างทางลําปาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 14/12/2561 109,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58670 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/11/2561 93,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58671 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฯ ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 109,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58672 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/11/2561 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58673 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6888-16-4 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58674 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4433-16-1 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58675 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้หลอด LED ชนิดความสูง จำนวน 43 ตัว 16/11/2561 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58676 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4432-16-0 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58677 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58678 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/11/2561 168,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58679 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/11/2561 247,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58680 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 58,666 ถึง 58,680 จาก 61,523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358