ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
74461 แขวงทางหลวงชุมพร ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๖๕๐ ลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๖๖๕ ลิตร 02/01/2562 162,098.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74462 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 13,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74463 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 6,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74464 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2562 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74465 ศูนย์สร้างทางลําปาง เช่าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย 28/12/2561 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74466 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74467 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28/12/2561 64,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74468 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสรน้าง จำนวน 2 รายการ 02/01/2562 51,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74469 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สิน กรณีถูกรถชนได้รับความเสียหาย 02/01/2562 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74470 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2512 51,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74471 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อน้ำมัน จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 224,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74472 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 433/45/62/139 25/12/2561 19,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74473 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 433/35/62/143 27/12/2561 14,238.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74474 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74475 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 1,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 74,461 ถึง 74,475 จาก 78,932 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358