ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
75346 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๒๔๐ ลิตร รวม ๑ รายการ 28/02/2562 6,674.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75347 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.131+175 - กม.134+025 20/02/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75348 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 26/02/2545 99,594.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75349 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 2034 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 3.00 ชุด 28/02/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75350 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 77-6057-02-0 27/02/2562 56,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75351 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมรถยี่ห้อ JCB รุ่น 8035ZTS 10/03/2562 26,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75352 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมรถยี่ห้อ HAMM รุ่น 2420D หมายเลข 31-0559-96-8 04/03/2562 434,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75353 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 27/02/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75354 แขวงทางหลวงพะเยา ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน ๖ รายการ 26/02/2562 221,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75355 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75356 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/02/2562 5,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75357 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8389-08-7 27/02/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75358 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงมุกดาหาร 18/04/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75359 ศูนย์สร้างทางลําปาง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า 25/02/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75360 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8389-08-7 27/02/2562 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 75,346 ถึง 75,360 จาก 86,069 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358