ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงมหาสารคาม การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 24/06/2562 37,810.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงมหาสารคาม การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 24/06/2562 56,475.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/06/2562 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 24/06/2562 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/06/2562 46,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อปูน Non-Shrink น้ำหนักบรรจุถุงละ 25 กก. จำนวน 80 ถุง 24/06/2562 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 3,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 59,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อลวดเหล็กตีเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 6 ตัน 24/06/2562 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 24/06/2562 51,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกระเช้าเทคอนกรีต จุ 750 ลิตร (Pocket) จำนวน 1 ใบ 24/06/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ 24/06/2562 99,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 216,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จ้างเหมาทำการ ขุดลอกรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 99,882.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 22,862 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358