ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โครงการฯ สายศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 54,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 ศูนย์สร้างทางลําปาง จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 19/04/2564 8,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.51+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2564 116,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126064/208 ลว.19 เม.ย. 2564 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/04/2564 34,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.51+500 1 แห่ง 19/04/2564 319,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 19/04/2564 22,252.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 19/04/2564 29,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 9,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/04/2564 288,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายาการ 19/04/2564 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/04/2564 9,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักสำรวจและออกแบบ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 19/04/2564 7,436.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 19/04/2564 302,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/04/2564 37,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2564 53,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 115,442 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358