ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อใบมีดตัดหญ้าขนาด 16 นิ้ว จำนวน 50 ใบ 17/04/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/04/2562 51,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อบาริเออร์ จำนวน 25 ตัว 04/04/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS-203) ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+150 - กม.7+150 (เป็นช่วง ๆ) 11/04/2562 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.41+000 - กม.87+356 ระยะทาง 46.359 กม. และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+500 เป็นตอนฯ ปริมาณงาน 1 09/04/2562 1,150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/04/2562 35,614.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 98,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 03/04/2562 167,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/04/2562 54,152.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จ้างซ่อมรถบรรทุก ขนาด 3-4.5 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75H5NAH หมายเลข 46-6734-08-0 18/04/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6530-95-0 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 57,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ 2562 09/04/2562 14,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2562 84,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2562 21,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 16,154 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358