ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทาสี CONCRETE BARRIER หมวดทางหลวงชัยภูมิ 27/11/2562 97,754.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 200 ลิตร 04/12/2562 5,374.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/12/2562 42,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 13,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลนกระดาษไข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 2,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/63/31 04/12/2562 18,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 04/12/2562 5,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/11/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/11/2562 26,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/11/2562 19,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 367,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 21/11/2562 61,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดสะท้อนแสงรอบตัว360 องศา 26/11/2562 156,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 12,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู งานจ้างเหมาทาสีน้ำปูน 27/11/2562 44,149.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358