ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงภูเรือ ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณหมวดทางหลวงภูเรือ 03/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 8,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนศรีบุญเรือง-วังหมื่น ระหว่าง กม.83+490-กม.84+190 03/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.24+500 - กม.25+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1273+100 – กม.1273+857 LT. และ กม.1273+525 –กม.1273+857 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 07/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชนแดน ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ที่ กม.47+300 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงชนแดน 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.24+500 - กม.25+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ 07/04/2563 64,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.83+260 - กม.84+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ ที่ กม.99+067 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงศรีเทพ 07/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0206 ตอนท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.204+826 - กม.211+800, กม.213+000 - กม.220+000, กม.220+226 - กม.243+000 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/04/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 5,095,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3608 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358