ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
110191 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง 07/01/2562 23,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110192 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 07/01/2562 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110193 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัวจำนวน 2 รายการ 07/01/2562 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110194 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ 07/01/2562 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110195 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 07/01/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110196 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 07/01/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110197 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/01/2562 21,742.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110198 แขวงทางหลวงปทุมธานี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/01/2562 334,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110199 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างเหมาทำการทาสีน้ำมัน ขาวดำและขาวแดง (MARKING CONCRETE BARRIER) ในทางหลวงหมายเลข 38 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน-รังสิต ระหว่าง กม.0+000-กม.7+327 (เป็นตอนๆ) จำนวน 2,896 ตร.ม. 27/12/2561 237,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110200 สำนักก่อสร้างสะพาน งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 18/07/2562 4,000,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110201 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 07/01/2562 10,004.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110202 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 32,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110203 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างผลิตป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ 27/12/2561 6,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110204 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ ฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110205 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จ้างจัดทำป้ายไวนิล การจัดงานเทศกาลและประเพณีสำคัญ จำนวน 3 รายการ 07/01/2562 10,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 110,191 ถึง 110,205 จาก 115,218 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358