ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540 - กม.188+400 และ กม.189+100 - กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 27/05/2563 827,776,711.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ระหว่าง กม.197+676 - กม.223+073.635 ระยะทางยาวประมาณ 25.398 กิโลเมตร 27/05/2563 867,033,106.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358