ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปอดภัย กรมทางหลวง

 แนวโน้มอุบัติเหตุบนทางหลวงปี 53-63

 อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศปี 2563

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358