ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปอดภัย กรมทางหลวง

 แนวโน้มอุบัติเหตุบนทางหลวงปี 53-64

 อุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศปี 63-64

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.