ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานความก้าวหน้างาน/โครงการ

รายงานความก้าวหน้างาน/โครงการก่อสร้างและบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินและสะพาน

ที่มา : สำนักแผนงาน กรมทางหลวง

 ระยะทางจำแนกตามจังหวัด

 สถานะการดำเนินงานโครงการ

 สถานะการดำเนินงานกิจกรรม

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358