ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ

รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปลอดภัย, กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

 ปริมาณจราจรบนทางหลวงปี 60-63

 ปริมาณจราจรบนทางหลวงพิเศษปีงบประมาณ 64

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358