ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

 ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

 แนวโน้มของปริมาณการเดินทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.