ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวรน 2 รายการ 201,900.00 10/08/2563 10/08/2563 10/08/2563 เพิ่มเติม
2 63087046345 ซื้อวัสดุสำนักงาน 56,850.00 04/08/2563 เพิ่มเติม
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13,300.00 13/07/2563 13/07/2563 เพิ่มเติม
4 63067325083 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.8937 สระแก้ว และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2580 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่กม.130+200 45,400.00 16/06/2563 16/06/2563 เพิ่มเติม
5 63077487107 ซื้อวัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวม ปริมาณงาน 800 ลบ.ม. โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 464,000.00 29/07/2563 31/07/2563 07/08/2563 เพิ่มเติม
6 63077399226 จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO 2.5 E VN D-CAB หมายเลข 22-4287-13 5,130.00 29/07/2563 เพิ่มเติม
7 63077295914 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น P2135DN หมายเลข 7440-002-00219-58R 5,350.00 23/07/2563 เพิ่มเติม
8 63077315290 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 5,400.00 15/07/2563 เพิ่มเติม
9 63077311917 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 6,250.00 15/07/2563 เพิ่มเติม
10 63077258912 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 7,995.00 09/07/2563 เพิ่มเติม
11 63077217604 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข 44-9744-16-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,600.00 14/07/2563 เพิ่มเติม
12 63077196544 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 6,640.00 09/07/2563 เพิ่มเติม
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 20 หน่วย 6,890.00 08/07/2563 เพิ่มเติม
14 63067385226 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงรั้วลูกกรง เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมการ เข้า - ออก ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองขาม - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๐๐๐ - กม.๑๔๗+๐๗๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) และ กม.๑๔๘+๐๒๕ - กม.๑๔๙+๘๕๕ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๑๐.๐๐ เมตร 4,500,000.00 03/07/2563 03/07/2563 13/07/2563 24/07/2563 เพิ่มเติม
15 63077054503 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 122,500.00 03/07/2563 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78,047 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358