กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ลงวันที่ 21/08/2566
 

MR.CHIRAPONG  THEPPITHUCK
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง

MR.PIYAPONG  JIWATTANAKULPAISARN
รก.รองอธิบดีฝ่ายบริหาร


MR.PIYAPONG JIWATTANAKULPARSARN
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
MR.PAITOON  PONGCHAVALIT
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
 MR.SITTICHAI BOONSAAT
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
MR.ATTASIT  SAWATPARNICH
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง

 
 MR.DANAI  RUENGSORN
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา

วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง


'