ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ลงวันที่ 22/06/2560
 
Mr.APISIT PROMASEN
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
Mr.APICHART JUNTARASUP
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Mr.TAWEE GASSISAM-ANG
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Mr.KAMOL MANTHAM
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
Mr.PRAMON SATHAPORNNANON
รก.วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
Mr.CHATCHAI CHUANGCHING
รก.วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
Mr.SITTICHAI BOONSAAT
รก.วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
 
Mr.VANCHAK CHAYAKUL
รก.วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
Mr.CHATCHAI CHUANGCHING
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
Mr.PARINYA SAENGSUWAN
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358