ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ลงวันที่ 22/06/2560
Mr.APISIT PROMASEN
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง
Mr.APIRAT  CHAIWONGNOI
รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Mr.APICHART JUNTARASUP
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Mr.APIRAT  CHAIWONGNOI
รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
 
Mr.PRAMON SATHAPORNNANON
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ
Mr.SATITPONG  APIMETEETAMRONG
วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา
Mr.SITTICHAI BOONSAAT
รก.วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
 

Mr.VANCHAK CHAYAKUL
วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย
Mr.CHATCHAI CHUANGCHING
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา
Mr.PARINYA SAENGSUWAN
วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358