ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 01/10/2563
 
  • อธิบดีจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน
  •  คำสั่งกรมทางหลวง จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (เดิมเป็นกลุ่มบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)
  •   คำสั่งกรมทางหลวง จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน (เดิมเป็นส่วนบริหารและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ สังกัด สำนักบริหารบำรุงทาง)

 >> โครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานภายในหน่วยงาน ม.7 (1) <<


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.