กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 28/05/2567 ถึง 04/04/2568 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา และ พนักงานโยธา (สำหรับผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 5
2 28/05/2567 ถึง 12/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 27/05/2567 ถึง 04/06/2567 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) จำนวน 2 ตำแหน่ง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 24/05/2567 ถึง 31/12/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 21/05/2567 ถึง 10/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ และพนักงานโยธา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 20/05/2567 ถึง 04/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 20/05/2567 ถึง 13/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
8 16/05/2567 ถึง 01/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 14/05/2567 ถึง 21/06/2567 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักก่อสร้างสะพาน
10 20/02/2567 ถึง 30/06/2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 26/01/2567 ถึง 31/12/2567 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ศูนย์สร้างทางลำปาง
12 11/01/2567 ถึง 11/01/2568 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา,ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,ตำแหน่งพนักงานธุรการ,ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 13/11/2566 ถึง 13/11/2567 ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
14 19/10/2566 ถึง 19/10/2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารบำรุงทาง
15 31/05/2566 ถึง 31/05/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง