กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ข้อกำหนดวัสดุงานทาง

ลงวันที่ 30/07/2560
ข้อกำหนดวัสดุ (ทล.-ก.)SPECIFICATION FOR MATERIALS (DH.-SP)
Download PDF  
ข้อกำหนดมวลรวมละเอียดสำหรับผสมคอนกรีต 12 ธ.ค. 2544
Download PDF  
ข้อกำหนดมวลรวมหยาบสำหรับผสมคอนกรีต 12 ธ.ค. 2544
Download PDF  
ข้อกำหนดของวัสดุสำเร็จรูปอุดรอยต่อเผื่อขยายสำหรับงานคอนกรีตชนิดไม่ปลิ้นและยืด หยุ่นมีแอสฟัลต์เป็นส่วนประกอบ 21 มี.ค. 2532
Download PDF  
Specification for Asphalt Cement 5 มี.ค. 2531
Download PDF  
Specification for Cut-Back Asphalt (Rapid-Curing Type) 5 มี.ค. 2531
Download PDF  
Specification for Cut-Back Asphalt (Medium-Curing Type) 5 มี.ค. 2531
Download PDF  
Specification for Cationic Asphalt Emulsion 5 มี.ค. 2531
Download PDF  
Specification for Elastomeric Modified Asphalt Emulsion 8 พ.ย. 2538
Download PDF  
Specification for Modified Asphalt Emulsion CRS-1 For Tack Coat 12 พ.ย. 2536
Download PDF  
Specification for Polymer Modified Asphalt Cement for Porous Asphalt Concrete 12 พ.ย. 2536
Download PDF  
Specification for Polymer Modified Asphalt Cement for Asphalt Concrete (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) 12 พ.ย. 2536
Download PDF  
ข้อกำหนดแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 15 พ.ย. 2556
410/2557 Download PDF  ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชันไพรม 25 ก.ย. 2557
411/2565 Download PDF ข้อกำหนดแอสฟัลต์ซีเมนต์ประเภท Performance Grade โดยวิธีทดสอบความคืบคืนกลับจากการกระทำซ้ำของแรงเค้น (Specification for Performance - Graded Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Revovery (MSCR) Test) 5 ก.ค. 2565
Download PDF  
ข้อกำหนดของลูกแก้วสำหรับสีทาถนน (Specification of Glass Beads of Road Marking) 13 ต.ค. 2524
Download PDF  
ข้อกำหนดสีตีเส้นถนนชนิดสะท้อนแสงโดยการโดยลูกแก้ว (Traffic Paint Reflectorized for Road Marking Drop-on Type) -
Download PDF  
ข้อกำหนดแผ่นสะท้อนแสงที่มีกาวอยู่ด้านหลัง (Specification of Reflective Sheeting Adhesive Backing) -
Download PDF  
ข้อกำหนดวัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง (Hot-Applied Thermoplastic Road Marking Materials) 4 มิ.ย. 2525
Download PDF  
ข้อกำหนดของแผ่นอลูมิเนียมโลหะผสม -
Download PDF  
ข้อกำหนดของแผ่นเหล็กอาบสังกะสีสำหรับทำป้ายจราจร -
Download PDF  
ข้อกำหนดลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับงานป้ายจราจร 30 มี.ค. 2532
Download PDF  
ข้อกำหนดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Microprismatic (Specification of Reflective Sheeting Microprismatic Type)  8 พ.ย. 2545 
Download PDF  
ข้อกำหนดหมึกพิมพ์ซิลค์สกรีนสำหรับป้ายจราจร (Specification of Screen Printing Ink for Traffic Signs) 24 ม.ค.2551 
 610/2557 Download PDF
 ข้อกำหนดคุณสมบัติหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 (องศา) 17 ก.ย. 2557

'