กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 4,903 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 2,889 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 13,633 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 3,191 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 3,273 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 2,419 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 2,416 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,786 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,413 Download

'