กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ด้านสำรวจและออกแบบ

ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประเภทเกาะกลางถนน และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง 4,308 Download
การจำแนกงานตัดคันทาง (ดิน-หินผุ-หินแข็ง) 2,556 Download
คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน 12,719 Download
การเขียนแบบวิศวกรรมงานทาง 2,740 Download
แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน 2,907 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่1 2,141 Download
คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ ส่วนที่2 2,148 Download
STANDARD DRAWINGS PART I 2,343 Download
STANDARD DRAWINGS PART II 2,026 Download

'