กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 66129128363

ซื้อ Hot Mix จำนวน 100 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
2 66129128300

ซื้อ Hot Mix จำนวน 100 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
3 66129128167

ซื้อ Hot Mix จำนวน 105 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262,500.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
4 66129128083

ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,670.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
5 66129127944

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
6 66129127750

ซื้อ Hot Mix จำนวน 100 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
7 66129127383

ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,700.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
8 66129126980

ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 08/12/2566 08/12/2566 เพิ่มเติม
9 66129128409

08006280002703210507

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 497,430.00 07/12/2566 07/12/2566 เพิ่มเติม
10

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 62,275.00 08/12/2566 เพิ่มเติม
11

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 89,000.00 08/12/2566 เพิ่มเติม
12

วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 89,000.00 08/12/2566 เพิ่มเติม
13

จ้างเปลี่ยนกระจกพร้อมติดฟิล์ม จำนวน 1 บาน 6,200.00 06/12/2566 06/12/2566 เพิ่มเติม
14

จ้างซ่อมระบบแอร์ จำนวน 1 งาน 11,250.00 04/12/2566 04/12/2566 เพิ่มเติม
15

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 7,500.00 08/12/2566 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 248,883 รายการ