กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
คืบหน้าสถานะการจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง
ลำดับ เลขที่โครงการ รหัสงบประมาณ โครงการ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะ สัญญา/
ข้อตกลง
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 67049055596

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ที่ กม.186+530 (โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา) 1,167,500.00 05/04/2567 เพิ่มเติม
2 67039459960

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.42 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.180+430 - กม.183+250 SB., NB. (เป็นตอนๆ) 2,000,000.00 05/04/2567 เพิ่มเติม
3 67049203315

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกรือซอ ระหว่าง กม.7+850 - กม.9+518 RT. 2,500,000.00 11/04/2567 เพิ่มเติม
4 67039461123

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 11/04/2567 เพิ่มเติม
5 67039459459

จ้างก่อสร้างตามแผนรายงานประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.4057 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.1+900 (โรงเรียนเทศบาล 2), กม.14+000 1,740,000.00 05/04/2567 เพิ่มเติม
6 67049059590

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน เขากง - โคกสุมุ ที่ กม.5+680 (โรงเรียนนิรันดรวิทยา) 1,035,000.00 05/04/2567 เพิ่มเติม
7 67049114969

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก ถึง เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.88+250 ถึง กม.90+555 ปริมาณงาน 24,955 ตร.ม. 20,000,000.00 05/04/2567 08/04/2567 เพิ่มเติม
8 67049054606

งานจ้างเหมาทำการขยายเขตระบบประปา หน่วยบริการตำรวจทางหลวงชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ที่ กม.๑๓๗+๕๘๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 60,000.00 11/04/2567 เพิ่มเติม
9 67049140620

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.2+900 ถึง กม.5+000 ปริมาณงาน 40,580 SQ.M. 15,000,000.00 05/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
10 67049127937

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ตอน 5 ระหว่าง กม.16+000 – 18+250 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 39,645 SQ.M. 15,000,000.00 05/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
11 67039517354

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย ถึง คู้บอน ระหว่าง กม.37+500 ถึง กม.39+607 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.107 กม.) 35,000,000.00 22/03/2567 03/04/2567 เพิ่มเติม
12 67039516553

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ระหว่าง กม.4+350 ถึง กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.750 กม.) 49,000,000.00 27/03/2567 05/04/2567 เพิ่มเติม
13 67049128346

งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด รหัสงาน 31710 ทล.308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.0+370 (หน้าหมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง ) ระยะเวลาทำการ 150 วัน 10,000,000.00 09/04/2567 เพิ่มเติม
14 67049130936

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง คันนายาว ระหว่าง กม.10+500 ถึง กม.12+328 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,500 ตร.ม. 15,000,000.00 05/04/2567 09/04/2567 เพิ่มเติม
15 67039613265

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.39+500 ถึง กม.41+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 25,500 ตร.ม. 19,999,500.00 29/03/2567 10/04/2567 เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 267,655 รายการ