กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานตามแผนโยกย้ายราษฎร

ลงวันที่ 08/12/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ อ.หนองหาน – อ.พังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒ สายสกลนคร -นครพนม และทางหลวงหมายเลข ๒๓ สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตามโครงการเงินกู้ ณ ตุลาคม ๒๕๖๓ 718 Download

'