กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อชุดไฟท้าย แบบ 3 ดวง (แดง เหลือง) 24 V. จำนวน 1 ชุด 28/11/2566 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อสกรูพร้อมน๊อต จำนวน 10 ชุด 28/11/2566 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 6,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อเฟืองทองเหลือง จำนวน 1 ชิ้น 28/11/2566 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ซื้อกรองน้ำมันเครื่องลองไลด์ จำนวน 3 ลูก 29/11/2566 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ 30/11/2566 14,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 77-6238-22-3 จำนวน 3 รายการ 30/11/2566 19,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 5,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 30/11/2566 5,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/11/2566 202,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 58,096.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 30/11/2566 876.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงมุกดาหาร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 15,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ซื้อวัสดุ งานบ้าน/งานครัว 15/11/2566 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 250,484 รายการ