กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอำ – วังโบสถ์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+335 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.335 กม.) 21/05/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๓ ที่ กม.๑๗๒+๖๖๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/05/2567 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567 3,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเพชรบุรี การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่างกม.๒๐๐+๖๕๐ – กม.๒๐๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๕๐ กม.) 21/05/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๓+๐๐๐ - กม.๑๗๕+๓๔๒ และ กม.๑๗๗+๑๒๖ - กม.๑๗๗+๔๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๖๗๗ กม.) 21/05/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเพชรบุรี โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๐+๒๔๔ - กม.๑๒+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๐๖ กม.) 21/05/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 - หนองเสือ ระหว่าง กม.0+400 - กม.6+700 LT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 5,300 M. 21/05/2567 9,991,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 50 อัน ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.0+300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 21/05/2567 390,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 464,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+930 - กม.33+000 เป็นตอนๆ 22/05/2567 14,999,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ -โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.359+000 - กม.361+000 (LT.) เป็นตอนๆ 22/05/2567 14,999,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 91,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.89+425 - กม.90+175 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 24,774,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 26,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 275,637 รายการ