กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เกณฑ์ประเมินโครงการย่อย

ลงวันที่ 14/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
หลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับโครงการย่อย 2,318 Download
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 504 Download
ข้อพิจารณาการประเมินผล 476 Download
ประวัติ (กลุ่มงานประเมินผล) 463 Download

'