กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แผนประเมินความเสี่ยง

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 (แผนบริหารความเสี่ยง) 532 Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 (แผนบริหารความเสี่ยง) 478 Download
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 (แผนบริหารความเสี่ยง) 67 Download

'