กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

มาตรฐานวิธีการทดลอง

ลงวันที่ 30/07/2560
 
มาตรฐานวิธีการทดลอง (ทล.-ท.) STANDARD TESTING (DH.-T)
 
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Liquid Limit (LL.) ของดิน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Plastic Limit (PL) และ Plasticity Index (PI) ของดิน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Shrinkage Factors  28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาขนาดวัสดุดิน โดยใช้ Hydrometer 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลอง Compaction Test แบบมาตรฐาน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองเพื่อหาค่า CBR 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหา Organic Impurities ในทรายสำหรับคอนกรีต 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ Coarse Aggregate โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Sand Equivalent 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบล้าง 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Durability ของวัสดุ 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกแรงตกกระแทก 24 ก.ย. 2547
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุ Aggregate ชนิดเม็ดละเอียด 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความแบน (Flakiness Index) 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าดรรชนีความยาว (Elongation Index) 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณร้อยละที่แตกของกรวดโม่ 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความคงทน (Soundness) ของมวลรวม โดยการใช้โซเดียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียม ซัลเฟต  -
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณวัสดุขนาดเล็กกว่า 0.075 มิลลิเมตร (ตะแกรงเบอร์ 200) ในวัสดุมวลรวม โดยการล้าง 8 ก.ค. 2546
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณก้อนดินเหนียวและวัสดุที่แตกร่วนง่ายในวัสดุมวลรวม 5 ส.ค. 2546
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณวัสดุมวลเบาในวัสดุมวลรวม   (เทียบเท่า AASHTO T 113-96) 12 มี.ค. 2547
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณการขยายตัวของวัสดุมวลรวมที่เกิดจากปฏิกิริยา Hydration 9 ธ.ค. 2547
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองกำลังรับแรงอัดของท่อระบายน้ำโดยวิธี Three-Edge Bearing  -
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าแรงดัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์  -
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองวัสดุสำเร็จรูปอุดรอยต่อเผื่อขยายสำหรับงานคอนกรีต 21 มี.ค. 2532
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาความยุบตัวของคอนกรีต 21 มี.ค. 2532
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหากำลังรับแรงดัดของแท่งคอนกรีตรูปคานโดยวิธีThird - Point Loading 3 ส.ค. 2548
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณ แอสฟัลต์ที่ลาดตามขวางถนนจากเครื่อง Distributor 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณแอสฟัลต์ที่ลาดตามยาวถนนจากเครื่อง Distributor 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Penetration ของวัสดุแอสฟัลต์ 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน(Loss on Heating)  23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า Ductility ของวัสดุแอสฟัลต์ 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาจุดวาบไฟ และจุดติดไฟโดยใช้ Cleveland Open Cup 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความหนืดโดยวิธี Saybolt 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองการกลั่นผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดคัทแบค (Cut-Back Asphalt) 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองการละลายของวัสดุบิทูเมน ในสารทำละลายอินทรีย์ 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณน้ำในแอสฟัลต์อิมัลชัน 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการตรวจสอบประจุไฟฟ้าของแอสฟัลต์อิมัลชัน 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความหนืดของแอสฟัลต์อิมัลชัน 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าดัชนีความแข็งแรง  ของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Strength Index) 12 ธ.ค. 2544 
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาการดูดซึมแอสฟัลต์ของมวลรวม 30 ก.ย. 2547
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาความยืดหยุ่นกลับของวัสดุแอสฟัลต์โดยเครื่องดึง (Elastic Recovery of Bituminous Materials by Ductilometer) 7 มี.ค. 2548
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาความเหนียวและเทเนซิตีของวัสดุแอสฟัลต์ 25 พ.ย. 2548
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาน้ำหนักสังกะสีอาบผิวเหล็ก โดยวิธีแอนติโมนีคลอไรด์ 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 29 มิ.ย. 2524
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่า CBR ในสนาม (Field CBR) 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้ทราย 28 ส.ค. 2517
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Marshall 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองการหลุดออก (Stripping) โดยวิธี Plate Test 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองคุณภาพของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต 23 ก.ค. 2519
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาค่าความหนาแน่นและค่าความชื้นของดินและวัสดุมวลรวมในสนามระดับตื้นโดยใช้วิธีนิวเคลียร์ 15 พ.ย. 2556
 
Download PDF  
 วิธีการทดลองหาปริมาณน้ำในดินโดยใช้เตาไมโครเวฟ 13 ธ.ค. 2556

'